Työttömyyskassa Pro tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa nopeuttaakseen hakemusten käsittelyä sekä varmistaakseen, ettei etuuksia makseta päällekkäisille ajoille. Näitä tahoja ovat esimerkiksi Kela, Verottaja, Eläketurvakeskus ja Väestörekisterikeskus. Yhteistyö mahdollistaa tietojen ristiinajon, automaattisen tietojenvaihdon sekä Työttömyyskassa Pron etuuskäsittelijöiden pääsyn viranomaisen palveluportaaleihin.

Tämä yhteistyö ei kuitenkaan poista hakijan ilmoitusvelvollisuutta esimerkiksi saamistaan muista etuuksista tai työtulosta päivärahakauden aikana. Liikamaksut peritään takaisin.