Ansiopäivärahan kesto ja lisäpäiväoikeus

Ansiopäivärahaa maksetaan pääsääntöisesti enintään 400 työttömyyspäivältä. Ansiopäivärahaa maksetaan 400 päivältä, jos jäsenellä on ollut työssäoloa yli kolme vuotta samalla tai eri työnantajalla. Jos työssäoloa on ollut enintään kolme vuotta, ansiopäivärahaa maksetaan 300 päivältä. Enimmäisaika on 500 päivää, jos jäsen on täyttänyt 58 vuotta työssäoloehdon täyttyessä, ja hänellä on työssäoloaikaa viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana. 

Ansiopäivärahan enimmäismäärän täytyttyä jäsen pääsee takaisin ansiopäivärahalle vasta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt työssäoloehdon. Kela maksaa työmarkkinatukea jäsenelle, jonka enimmäismäärä on täyttynyt.

Vuonna 1955-1956 syntynyt jäsen on voinut päästä lisäpäiville, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi hänen on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt jäsen voi päästä lisäpäiville, jos hän on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi hänen on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa kaikissa tapauksissa enintään 65 ikävuoteen asti.

Jäsenellä voi myös olla mahdollisuus siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä, jos hän on syntynyt viimeistään vuonna 1957. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä, jos jäsen on täyttänyt 62 vuotta ja hänelle on maksettu lisäpäiviä vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. 

Jäsenen täytyy pyytää työttömyyskassalta todistus maksetuista lisäpäivistä eläkkeen hakemista varten. Todistus voidaan kirjoittaa eläkkeen alkamiskuukautta edeltävän kuukauden aikana. Todistuksessa täytyy ilmoittaa, että työttömyyskassa on maksanut ansiopäivärahan lisäpäiviä vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. Eläkettä ei myönnetä takautuvasti. Esimerkiksi jos jäsen täyttää 62 vuotta maaliskuussa, ja hän haluaa eläkkeen alkavan huhtikuussa, eläkehakemuksen täytyy olla työeläkeyhtiössä, Kelassa tai Eläketurvakeskuksessa maaliskuun loppuun mennessä. Työttömyyskassa voi kirjoittaa todistuksen maksetuista lisäpäivistä vasta sen jälkeen, kun jäsenelle on maksettu ansiopäivärahaa maaliskuulta vähintään yhdeltä päivältä.