Ansiopäivärahahakemuksen liitteet

Työttömyyskassa tarvitsee seuraavat liitteet:

  • Irtisanomisilmoitus, jos sinut on irtisanottu
  • Työsuhteen päättämistä koskeva sopimus, jos sellainen on tehty
  • Jäljennös työsopimuksesta, jos vastaanotat osa-aikaisen työn
  • Lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu. Kassalle riittää esimerkiksi sähköpostitse lähetetty ilmoitus, jota ei ole "kynällä" allekirjoitettu.
  • Henkilökohtainen verotuspäätös selvitysosineen, jos sinulla on yritystoimintaa, esimerkiksi maa- tai metsätaloutta tai muuta yritystoimintaa.
  • Päätös sosiaalietuuksista, esim. osatyökyvyttömyyseläkkeestä (katso hakemuslomakkeesta, mistä etuuksista tarvitaan päätös)
  • Kassa saa päiväkohtaisen palkkaverotiedon suoraan verohallitukselta. Palkkaa varten myönnettyjen verokorttien ennakonpidätys on verohallinnon päätöksen mukaan vähintään 25 prosenttia, vaikka pidätysprosentti olisi verokortissa pienempi. Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua suoraan verottajan asiointipalvelusta, jos palvelussa valitaan Työttömyyskassa Pro verotietojen saajaksi. Etuutta varten myönnetyn muutosverokortin ennakonpidätys pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.
  • Kopio päättötodistuksesta tai muu selvitys päätoimisista opinnoista, jos olet kerryttänyt työssäoloehdon opintojensa ohella.

Työttömyyskassa on saanut palkkatiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen, joten palkkatodistusta ei tarvitsisi periaatteessa lähettää. On kuitenkin ilmennyt, että tiedot ovat olleet monesti puutteelliset, joten kannattaa varautua siihen, että työttömyyskassa voi joutua pyytämään palkkatietoihin täydennystä, jos tiedot eivät ole riittävät päivärahan määrittelyä varten. Palkkatodistuksen saa edellä mainitusta syystä johtuen myös edelleen lähettää. Päiväraha määritellään kokonaan työttömälle työttömyyttä edeltävältä ajalta, jonka aikana työssäoloehto on täyttynyt. Jos työttömyys alkaa 15.4.2020, voi palkkatodistus olla ajalta 1.10.2019-14.4.2020. Jos on kyse lomautuksesta ja se alkaa 15.4.2020, palkkatodistus voi olla täysiltä kuukausilta eli ajalta 1.10.2020-31.3.2020.

Tarkista, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet, ennen kuin lähetät ne työttömyyskassaan. Puutteelliset liitteet viivästyttävät aina ansiopäivärahan käsittelyä. TE-toimistoon täytyy ilmoittaa mahdolliset sairauslomat ym. työttömyydestä poikkeavat jaksot. Myös esimerkiksi opiskelu tai yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on ilmoitettava TE-toimistoon. Huom! TE-toimisto ei tutki lomautetuilta opiskelua tai yritystoimintaa ajalla 16.3.-31.7.2020.