Vuorotteluvapaaseen esitetyt tiukemmat ehdot todennäköisesti voimaan 1.9.2014

Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain muutokset. Näillä näkymin muutokset vahvistetaan elokuun alussa, ja muutokset tulevat voimaan 1.9.2014.

Työttömyysturvalakiin muutoksia 1.1.2014 alkaen

Työttömyysturvalakiin tulee useita muutoksia 1.1.2014 alkaen. Tässä on kerrottu muutoksista pääpiirteet.

Sähköinen asiointi uudistui

Työttömyyskassan sähköinen asiointi uudistui...

Ansiopäivärahan perusosa nousee 32,66 euroon vuonna 2014

Ansiopäivärahan perusosaa ja taitekohtaa korotetaan vuoden 2014 alusta. Ansiopäiväraha koostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisista korotusosista. Ansiopäivärahan perusosaa korotetaan 20 sentillä kansaneläkeindeksin tarkistuksen myötä ja on siten 32,66 euroa vuoden 2014 alusta lukien.

Työttömyysturvalakiin esitetään muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 29.8.2013: Työttömyysturvaan ehdotetaan useita muutoksia, jotka koskisivat muun muassa ansiosidonnaisen päivärahakauden pituutta, työssäoloehtoa ja ikääntyneen työntekijän niin kutsuttua lisäpäiväoikeutta. Muutokset perustuvat hallitusohjelmaan sekä työmarkkinajärjestöjen keväällä 2012 solmimaan työurasopimukseen. Tavoitteena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja lisätä työttömyysturvan kannustavuutta.