1.4.2019 alkaen aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös kunnan tai ammattiliiton järjestämässä toiminnassa

Huhtikuun alussa tulee voimaan työttömyysturvan muutos, jonka myötä aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Osa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien kursseista ja toiminnasta kerryttää aktiivisuusedellytystä.

Muutos tulee kuitenkin voimaan siten, että uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta vain silloin, jos aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen. Jos aktiivisuuden seurannan kolme kuukautta kestävä tarkastelujakso alkaa maaliskuun lopussa ja päättyy kesäkuun lopussa, esimerkiksi liiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta kerryttää aktiivisuutta vasta heinäkuussa.

Aktiivisuusedellytykseen luettavan toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa ja siitä tulee lähettää todistus työttömyysetuuden maksajalle eli työttömyyskassalle tai Kelalle. Työllistymistä tukevia kursseja ja toimintaa voi etsiä jatkossa Suomi.fi-palvelusta. Palvelun järjestäjältä kannattaa varmistaa, että palvelu täyttää aktiivisuusedellytyksen ehdot.