Akiivimalli poistuu 1.1.2020

Aktiivimallin kumoaminen vahvistui 11.12.2019.

Tämä tarkoittaa sitä, että aktiivisuutta ei enää seurata 1.1.2020 alkaen. Aktiivimalli vaikuttaa vielä vuoden 2019 puolelta (esimerkiksi joulukuulta) maksettaviin ansiopäivärahapäiviin, vaikka niiden maksupäivä olisi vuoden 2020 puolella. 

Aktiivimallin perusteella alennettu ansiopäiväraha palautuu automaattisesti normaalisuuruiseksi, kun ansiopäivärahaa maksetaan 1.1.2020 alkaen. Tämä ei edellytä hakijalta mitään toimenpiteitä. Työttömyyskassa ei anna erillistä päätöstä ansiopäivärahan palautumisesta normaalille tasolle.