Aktiivimallin vaikutus päivärahan maksuaikatauluun.

Ensimmäisen aktiivimallin tarkastelujakso päättyy 1.4.2018 mikäli tarkastelujaksoon on sisältynyt hakijalla 65 maksettua päivää. Toinen tarkastelukausi alkaa 2.4.2018. Tuosta päivästä alkaviin päivärahahakemuksiin kohdistuu päivärahan alenema 4,65% mikäli hakijan aktiivisuusehto ei ole täyttynyt edellisellä jaksolla. Tämä aiheuttaa yhden päivän maksuviiveen "normaaliin" verrattuna, jos hakija on kokonaan työtön eikä haettavaan ajanjaksoon sisälly muuta poikkeavaa kuin aktiviimallista johtuva päivärahan alenema.

Esimerkki: Hakija lähettää kokonaan työttömän jatkohakemuksen neljältä viikolta ajalle 12.3 - 8.4.2018 sähköisen asioinnin kautta sunnuntaina 8.4.2018. Hän on saanut päivärahaa ajalta 1.1-1.4.2018 65 päivältä. Hakija ei ole ollut edellisessä tarkastelujaksossa aktiivimallin edellyttämässä toimenpiteessä vaadittua määrää. Normaalisti maksupäivä olisi tiistaina 10.4.2018. Koska työttömyyskassan pitää antaa päätös päivärahan alenemisesta on maksupäivä keskiviikko 11.4.2018 ja viive siis yksi arkipäivä. Sama viive koskee myös myöhempiä tapauksia, joissa päivärahan taso palautetaan takaisin alentamattomalle tasolle.

Huomioitava on, että aktiivimalli joka tapauksessa, tekniikan tuomasta avusta huolimatta työllistää työttömyyskassaa, koska manuaalinen tarkastelu- ja käsittelytyö lisääntyy.