Aktiivisuutta kartuttavan palkkatyön tuntipalkka tessittömillä aloilla sekä yritystoiminnan tuloraja nousivat vuoden alusta

Aktiivisuutta kartuttavan palkkatyön minimi tuntipalkka nousi vuoden alusta 7,04 euroon per tunti työehtosopimuksettomilla aloilla. Yritystoiminta puolestaan kartuttaa aktiivisuutta, jos yritystuloa on tuloista laskettavien menojen jälkeen 245,64 euroa 65 päivän tarkastelujakson aikana.