Huhtikuusta alkaen osa-aika- tai pätkätyön palkka vaikuttaa työttömyyspäivärahaan vasta palkan maksupäivänä

Huhtikuun alusta lukien pienimuotoinen työ vaikuttaa työttömyyspäivärahaan vasta, kun palkka on maksettu. Muutos lisää tulojen säännöllisyyttä osa-aika- ja keikkatyötä tekevillä.

Nykyään osa-aika- tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa työttömyyspäivärahaan sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Jotta päivärahan määrä palkan ansaintajaksolle on voitu laskea (=soviteltu päiväraha), on täytynyt kuitenkin aina odottaa palkan maksua. 

Muutos tulee voimaan siten, että ennen 1.4.2019 tehty työ huomioidaan kuten nytkin eli työn ansainta-ajankohdan mukaan. 1.4.2019 ja sen jälkeen tehty työ vaikuttaa päivärahaan silloin, kun työstä maksetaan palkka.

Käytännössä voimaantulon vaikutus päivärahaan riippuu hakujaksosta ja palkanmaksupäivistä. On mahdollista, että muutos ei vaikuta päivärahan maksuun tai määrään millään tavalla, jos palkka on tähänkin asti maksettu sen kuukauden aikana, jolloin työ on tehty. 

Jos taas saat tällä hetkellä soviteltua päivärahaa ja työntekokuukauden palkanmaksupäivä on aina vasta seuraavan kuukauden puolella, voi olla, että siirtymävaiheessa maksamme ainakin osan huhtikuusta täyttä päivärahaa. Tämä johtuu siitä, että maaliskuu käsitellään vielä normaalisti maaliskuulta ansaituilla tuloilla. Ja koska samaa palkkaa ei huomioida etuudessa kahteen kertaan, huhtikuussa maksettua palkka, joka on ansaittu maaliskuussa tehdystä työstä, ei voi enää huomioida huhtikuun soviteltuun päivärahaan. Toukokuun päivärahaan huomioimme taas toukokuussa maksetun palkan, vaikka se olisi ansaittu huhtikuussa tehdystä työstä ja näin edespäin. 

Työtunnit täytyy ilmoittaa hakemuksessa ihan kuten ennenkin, vaikka palkka tehdystä työstä maksettaisiin vasta seuraavan kuukauden puolella. Palkkalaskelma lähetetään sen hakemuksen liitteenä, jolloin palkka on maksettu.

Aktiivisuutta seurataan edelleen ansaintaperusteisesti eli milloin työ on tehty. Sama menettely koskee myös työssäoloehdon seurantaa. Lakimuutos koskee vain sovitellun päivärahan maksamista.   

Siirtyminen maksuperusteiseen sovitteluun voi aiheuttaa viivettä hakemusten käsittelyyn ainakin huhti- ja toukokuussa.