Muutoksia liikkuvuusavustukseen sekä yrittäjyyteen

Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen. Työttömän yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan jatkossa vasta 4 kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.

Liikkuvuusavustukseen tulevat muutokset

Liikkuvuusavustusta voi saada vuoden 2018 alusta alkavaan työhön liittyvän koulutuksen perusteella, jos muut edellytykset täyttyvät. Liikkuvuusavustukseen voi lisäksi saada korotusosan, mikäli työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta. Korotusosa työmatkan pituuden perusteella on 4,74 euroa päivässä (vuoden 2017 taso). Liikkuvuusavustukseen voi myös saada lapsikorotuksen ansiopäivärahan tapaan.

Liikkuvuusavustusta voi vuoden 2018 alusta lukien saada myös sellaiseen osa-aikatyöhön, jossa työaika on alle 18 tuntia viikossa. Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä. Liikkuvuusavustusta ei voi saada enimmäiskestoa (30-60 päivää) pidemmältä ajanjaksolta, vaikka etuutta maksettaisiin vain yksittäisiltä päiviltä.

Liikkuvuusavustuksen hakemista helpotetaan, sillä sitä ei tarvitse enää jatkossa hakea etukäteen, vaan sitä voi hakea myös koulutuksen tai työn jo alettua. Jatkossa liikkuvuusavustuksen hakemisessa on sama kolmen kuukauden määräaika kuin ansiopäivärahan hakemisessa.

Muutokset koskevat liikkuvuusavustuksia, joita myönnetään aikaisintaan 1.1.2018 alkavan työsuhteen tai koulutuksen perusteella.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa yrittäjyyden alkukuukausina

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei vuoden 2018 alusta lukien arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön voi näin ollen jatkossa saada ansiopäivärahaa ainakin neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien säännösten mukaisesti. Jos yritystoiminta katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun henkilön oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.