Opiskelu työttömyysaikana

Työttömyysaikana on mahdollista opiskella, jos TE-toimisto antaa opiskelun ajalta työttömyyskassalle esteettömän lausunnon.

Työllistymistä edistävään palveluun kuuluvan omaehtoisen opiskelun ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa enintään enimmäisajan (300-500 ansiopäivärahapäivää). Enimmäisaikalaskuria ei nollata kesken opiskelua, vaikka työssäoloehto täyttyisi opiskelun aikana.

Jos opiskelu ei kuulu työllistymistä edistävään palveluun, TE-toimisto määrittelee opiskelun joko pää- tai sivutoimiseksi. Jos se on päätoimista, ansiopäivärahaa ei makseta opiskelun ajalta. Tällöin voi hakea Kelan maksamaa opintotukea. Jos opiskelu on sivutoimista, ansiopäivärahaa voidaan maksaa. Jos opiskelu on alkanut jo työn ohella ja jatkuu työttömyysaikana, opiskelusta on tehtävä tässäkin tapauksessa selvitys TE-toimistolle.

On tärkeää, että opiskelua ei aloiteta työttömyysaikana ilman TE-toimiston lausuntoa. Sillä jos opiskelu tulee ilmi vasta jälkikäteen ja se on päätoimista, TE-toimisto antaa esteellisen päätoimisen opiskelijan lausunnon takautuvasti opiskelun alkamisesta lukien. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyyskassa joutuu perimään kaikki opiskelun ajalta maksamansa ansiopäivärahat takaisin.