Perheyrityksessä työskentelevien työttömyysturvaan tulee muutoksia heinäkuun alussa

Perheen omistamassa yrityksessä työskentelevät henkilöt, jotka eivät henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, ovat 1.7.2019 alkaen työttömyysturvassa palkansaajia. Aiemmin heidät on katsottu yrittäjiksi.

Perheyrityksessä työskentelevien henkilöiden, joilla ei ole minkäänlaista omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä, tulisi siirtyä palkansaajakassaan heinäkuun alussa, jotta heidän työskentelynsä perheyrityksessä kerryttäisi edelleen työssäoloehtoa työttömyyden varalta. Lakimuutoksen ulkopuolelle jäävät henkilöt, jotka työskentelevät perheensä omistamassa toiminimessä. He ovat yrittäjiä myös eläkejärjestelmässä eli YEL-vakuutettuja.

Yrittäjäkassassa täyttyneen työssäoloehdon voi tuoda niin kutsutun jälkisuojan perusteella mukanaan palkansaajakassaan, jos henkilö liittyy uuteen kassaan kuukauden kuluessa edellisestä kassasta erottuaan. Osittain täyttynyttä työssäoloehtoa ei voi tuoda mukanaan palkansaajakassaan

Perheyrityksessä työskentelevälle henkilölle täyttyy palkansaajan työssäoloehto, kun hän on ollut palkansaajakassan jäsenenä vähintään 12 kuukautta ja työskennellyt jäsenyysaikanaan vähintään 52 viikkoa. Työssäoloehtoa koskevat ehdot ovat muuten samat kuin muillakin palkansaajilla. Tämä tarkoittaa sitä, että työssäoloehtoa kartuttaa jokainen kalenteriviikko, jona työaika on ollut vähinään 18 tuntia viikossa ja palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Jos alalle ei ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 211 euroa kuukaudessa. 

Jos työskentely perheyrityksessä alkaa vasta nyt, yrittäjäkassaan ei enää kannata liittyä, ellei tarkoituksena ole hankkia osuutta perheyrityksestä tai siirtyä muutoin harjoittamaan yritystoimintaa.