Pitkän työuran perusteella maksetun korotetun ansio-osan maksaminen päättyy

Korotetun ansio-osan maksaminen pitkän työuran perusteella loppuu 1.7.2017. Syynä on vuoden alussa voimaan tullut työttömyysturvalain muutos.

Korotettua ansio-osaa pitkän työuran perusteella on voitu maksaa siirtymäaikana 30.6.2017 asti, mutta maksaminen päättyy kaikilta 1.7.2017, vaikka maksupäiviä olisi enimmäisajasta vielä jäljellä. Ansiopäivärahan maksaminen jatkuu normaalisuuruisena, jos maksamisen muut edellytykset täyttyvät edelleen. 

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan korotettua ansio-osaa myös 30.6.2017 jälkeen. Joten palvelussa olevilla ansiopäivärahan saajilla korotetun ansio-osan maksaminen jatkuu edelleen. Palvelun ajalta voi saada korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä, jos palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa.