Sovitellun päivärahan 500 euron suojaosa on voimassa vuoden loppuun

Eduskunta on hyväksynyt 21.10.2020 hallituksen esityksen sovitellun päivärahan suojaosan jatkumisesta vuoden loppuun. Myös liikkuvuusavustuksen lyhyempää työmatkaedellytystä jatkettiin.

Sovitellun päivärahan 500 euron suojaosa on voimasssa 31.12.2020 asti. Tämä tarkoittaa sitä, että päivärahan hakujakson tulee alkaa viimeistään 31.12.2020, jotta 500 euroan suojaosa olisi voimassa. Suojaosa on jälleen 300 euroa 1.1.2021 ja sen jälkeen alkavissa päivärahan hakujaksoissa. Suojaosa koskee kaikkia soviteltua päivärahaa hakevia riippumatta siitä, milloin työ on alkanut tai onko kyseessä palkkatyö tai yritystoiminta.

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön silloin, kun edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia päivässä. Työsuhteen tulee alkaa viimeistään 31.12.2020. Jos työsuhde alkaa 1.1.2021, edestakaisen työmatkan täytyy kestää jälleen yli 3 tuntia päivässä. Osa-aikatyön kohdalla työatkaedellytys on ennallaan eli edestakaisen työmatkan täytyy kestää yli 2 tuntia.