TOIMINTAOHJE JYTTK-TYÖTTÖMYYSKASSAAN KUULUVILLE AMMATTILIITTO PRON JÄSENILLE 1.1.2020 LUKIEN

TOIMINTAOHJE SOVITELTUA PÄIVÄRAHAA TAI LIIKKUVUUSAVUSTUSTA HAKEVALLE 1.1.2020 ALKAEN

Työttömyyskassan maksamat etuudet säilyvät samana vaihdoksesta huolimatta. Jotta päivärahan maksatus jatkuisi mahdollisimman sujuvasti kassan vaihtamisen jälkeen, toimi seuraavasti:

1) Ilmoita työttömyyskassan vaihtamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle. Tämä on ratkaisevan tärkeää etuuden maksamisen kannalta.

2) Kun haet etuutta ajalta 1.1.2020 tai sen jälkeen, toimita hakemuksesi Työttömyyskassa Prohon.

3) Liikkuvuusavustusta saavan ei tarvitse lähettää uutta hakemusta kassan vaihtamisen vuoksi. Työttömyyskassa Pro saa maksamiseen tarvittavat tiedot JYTTKista.

Hakemuksen voit lähettää sähköisen asioinnin kautta tai postitse. Sähköiseen asiointiin pääset Työttömyyskassa Pron nettisivuilta osoitteesta www.prokassa.fi. Tarvittaessa ota yhteyttä Työttömyyskassa Prohon.

TOIMINTAOHJE KOKONAAN TYÖTTÖMÄLLE, VUOROTTELUKORVAUSTA SAAVALLE TAI TYÖSTÄ POIS OLEVALLE 1.1.2020 ALKAEN

Jos olet työttömänä, vuorotteluvapaalla tai pois työstä 1.1.2020, jäsenyytesi ja etuusmaksatus säilyy edelleen JYTTKissa. Voit liittyä Työttömyyskassa Pron jäseneksi vain, jos olet työsuhteessa ja saat palkkaa. Kun työllistyt tai palaat palkkatyöhön, otathan yhteyttä JYTTKiin tai Työttömyyskassa Prohon.