Työttömyysetuuden aikainen lyhytkestoinen opiskelu helpottui

Vuoden alusta tuli voimaan lakimuutos, joka mahdollistaa lyhytkestoisen eli enintään kuusi kuukautta kestävän opiskelun työttömyysetuudella. Samalla tehtiin lakimuutos aktiivisuuden karttumisesta opintojen ajalta.

Lyhytkestoiset opinnot voi suorittaa työttömyysetuudella, jos työtön on vähintään 25 vuotta vanha ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Jos kyse on aiemmin harjoitetuista opinnoista, opintojen keskeytymisestä tulee pääsääntöisesti olla kulunut vähintään vuosi.

Lyhytkestoisten opintojen aikana on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä tarjottaessa. Opintojen perusteella ei makseta korotettua ansio-osaa, kuten työllistymistä edistäviin palveluihin luettavien omaehtoisten opintojen ajalta.

Päätöksen siitä, voiko lyhytkestoiset opinnot aloittaa työttömyysetuudella, tekee TE-toimisto.

Jos aloitat lyhytkestoiset opinnot työttömyysetuudella, aktiivisuus karttuu opintojesi ajalta.

Aktiivisuusedellytykseen luetaan vuoden alusta alkaen myös sivutoimiset opinnot enintään kuuden kuukauden ajalta. Sivutoimisina pidetään sellaisia opintoja, jotka eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista.

Tarkempia tietoja opinnoista saat TE-toimistosta.