Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassalta, jos jäsenyysaikaa on kertynyt vähintään 26 viikkoa ennen vapaan alkamista. 

Vuorottelukorvaushakemuksen liitteenä täytyy olla:

  • kopio vuorottelusopimuksesta
  • palkkatodistus

Vuorottelukorvaushakemuksen voi täyttää kassan sähköisesssä asiointijärjestelmässä. Sen voi myös tulostaa lomakesalkusta (Ohjeet -valikko). 

Vuorottelukorvaushakemus liitteineen lähetetään työttömyyskassalle, kun vuorotteluvapaa on alkanut, koska työttömyyskassalle täytyy lähettää palkkatodistus vuorotteluvapaata edeltävältä ajalta. Vuorottelukorvaus määritellään vähintään 52 viikon ajalta vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta. Jos vuorotteluvapaa alkaa 15.2.2019, voi palkkatodistus olla joko täysiltä palkanmaksukausilta, eli ajalta 1.2.2018 – 31.1.2019 tai ajalta 1.2.2018 – 14.2.2019. Todistukseen täytyy eritellä lomarahat, palvelusvuosilisät ansaintajaksoineen sekä tulospalkkiot ym. palkkiot tai bonukset sekä näiden ansaintajaksot. Työttömyyskassa hankkii työeläkeotteen jäsenen puolesta Eläketurvakeskuksesta.

Vuorottelukorvaushakemus (liitteineen) kannattaa lähettää kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta tai sen voi postittaa. 

Ensimmäinen vuorottelukorvaus voidaan maksaa noin kolmen viikon sisällä vapaan alkamisesta, sillä korvausta maksetaan aina jälkikäteen. Ensimmäinen maksu on yleensä 5-10 korvauspäivältä. Tämän jälkeen vuorottelukorvaus maksetaan jälkikäteen neljän viikon välein. Maksupäivä on perjantai. Korvaus maksetaan automaattisesti, joten sitä ei tarvitse erikseen hakea sen jälkeen, kun vuorottelukorvaushakemus (liitteineen) on postitettu työttömyyskassalle.

Vuorottelukorvausta ei makseta kuin kolme kuukautta jälkikäteen, joten vuorottelukorvaushakemus täytyy olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa vapaan alkamisesta.

Mahdolliset vuorottelukorvaukseen vaikuttavat asiat, kuten vapaan keskeytyminen tai työllistyminen, täytyy ilmoittaa työttömyyskassaan viipymättä.