Arbetslöshetskassan

Fackförbundet Pro har försäkrat sina medlemmar i Arbetslöshetskassan Pro i fall av arbetslöshet.

A-kassans medlemsavgift ingår i förbundets medlemsavgift.

Förutsättningen för arbetslöshetsdagpenning är:

  • regelbunden betalning av medlemsavgift
  • minst 26 veckors medlemskap då du är i arbete under en period på 28 månader.

Arbetslöshetskassan svara per e-post endast på frågor av allmän natur, eftersom e-posten inte är en skyddad kontakt.

På personliga frågor om förmåner svarar a-kassan per telefon eller via den elektroniska tjänsten. A-kassan har telefonjour från måndag till fredag klockan 9‒15.

Snabbast sänder du din ansökan via a-kassans elektroniska tjänst. Via den kan du sända den första ansökan, fortsatta ansökningar och bilagor.

Chef för Arbetslöshetskassan Pro är Mervi Ruokola.

Kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassan Pro
PB 228 (Bottenhavsgränden 1 A)
00181 HELSINGFORS
Tfn (09) 1727 3444 må‒fr kl. 9‒15 (sommartiden kl 9-14)
Fax (09) 1727 3335