Sivutoiminen ja lyhytkestoinen opiskelu

Ansiopäivärahalla voi opiskella työllistymistä edistävien palveluiden lisäksi myös sivutoimisten tai lyhytkestoisten opintojen aikana, jos TE-toimisto antaa työttömyyskassalle myönteisen lausunnon siitä, että opinnot eivät ole esteenä ansiopäivärahan maksamiselle.  

Kaikista keskeneräisistä opinnoista täytyy ilmoittaa TE-toimistoon. Jos sinulla on aiemmin aloitetut opinnot vielä kesken ja jäät työttömäksi, ilmoita opinnoistasi TE-toimistolle työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. TE-toimisto tutkii opintojesi laajuuden ja antaa työttömyyskassalle lausunnon siitä, ovatko opinnot sivu- vai päätoimisia. Jos opinnot arvioidaan sivutoimisiksi, opinnot eivät estä ansiopäivärahan maksamista. Jos opinnot arvioidaan päätoimisiksi, eikä opintoja voi TE-toimiston mukaan suorittaa opintoja loppuun lyhytkestoisena opiskeluna, ansiopäivärahaa ei voida maksaa. 

Jos olet aikaisessa aloittaa opinnot työttömyyden aikana, sinun täytyy ilmoittaa opinnoista TE-toimistoon ennen opintojen alkamista. TE-toimisto tutkii opintojen laajuuden ja antaa työttömyyskassalle lausunnon siitä, ovatko opinnot sivu- vai päätoimisia. Jos opinnot arvioidaan sivutoimisiksi, ansiopäivärahan maksamista voidaan jatkaa. Jos opinnot arvioidaan päätoimisiksi, ansiopäivärahan maksaminen lakkaa, ellei ole kysymys lyhytkestoisesta opiskelusta.  

Lyhytkestoinen opiskelu 

Voit saada ansiopäivärahaa lyhytkestoisten opintojen ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias ja opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Opintojen tulisi myös edistää ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. Et voi aloittaa uusia, tutkintoon johtavia opintoja. Mutta voit esimerkiksi suorittaa aiemmin kesken jääneet opinnot loppuun, jos opintojen keskeytymisestä on kulunut vähintään vuosi. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon oikeudesta ansiopäivärahaan opintojen ajalta.       

Saat TE-toimistosta tarkempia tietoja eri opintojen vaikutuksista ansiopäivärahaoikeuteen. Sinun myös kannattaa olla TE-toimistoon yhteydessä, jos suunnittelet opintojen aloittamista työttömyyden tai lomautuksen aikana tai olet vielä työssä, mutta olet työttömyys- tai lomautusuhan alla.