Poliittisten työnseisausten/lakkojen vaikutus ansiopäivärahan maksamiseen

26.01.2024

Poliittiseen työnseisaukseen osallistumispäiviltä tulee hakea lakkoavustusta liitosta, sillä työttömyyskassa ei maksa lakkoavustuksia. Katso ohjeet lakkoavustuksen hakemisesta tästä.  

Ansiopäivärahaa ei voida pääsääntöisesti maksaa työnseisauspäiviltä. Jos sinulle esimerkiksi maksetaan soviteltua päivärahaa osa-aikaisen työn perusteella ja osallistut työnseisaukseen, soviteltua päivärahaa ei makseta työnseisauspäiviltä. Sinun tulee siis tässä tapauksessa hakea lakkoavustusta liitosta. Jos työnseisauspäivät ovat 1.2.–2.2.2024 ja haet soviteltua päivärahaa helmikuulta, soviteltua päivärahaa voidaan maksaa ajalta 5.2.–29.2.2024. Jos taas työnseisauspäivä osuus lomautuspäivälle, ansiopäivärahaa voidaan maksaa, mikäli lomautusilmoitus on annettu ennen työnseisausilmoitusta. Tällöin et voi saada lakkoavustusta. Ilmoita työnseisauspäivät ansiopäivärahahakemuksen kohdassa ”Tiedot haettavalta ajalta”. Valitse ”muu syy” ja kirjoita siihen Työnseisaus. Muista merkata nämä päivät myös hakemuksen päiväkohtaiseen taulukkoon.