Työttömyyskassa Pron varsinainen kokous 14.5.2022

28.04.2022

KOKOUSKUTSU
Työttömyyskassa Pron jäsenet kutsutaan kassan varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään lauantaina 14.5.2022 klo 9:00 Kokous- ja kongressihotelli Majvikissa, Majvikintie 1, 02430 Masala.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat.

Kokousasiakirjat ovat katsottavissa Työttömyyskassa Pron osoitteessa Työpajankatu 13 A, ala-aulassa 5.5.2022 lähtien ma-pe klo 9 – 14:30. Jäsenen tulee ilmoittaa aulapalveluun, että haluaa tutustua Työttömyyskassa Pron kokousasiakirjoihin.
Kokoukseen tulee ilmoittautua kokouspaikalla ennen kokouksen alkua.
Kassa ei maksa kokoukseen osallistuville kokouspalkkiota, matkakuluja eikä päivärahaa.

 

Helsingissä 22.3.2022
Työttömyyskassa Pro
Hallitus

 


MÖTESKALLELSE
Medlemmarna i Arbetslöshetskassan Pro kallas till ordinarie kassamöte lördagen den 14.5.2022 kl 9:00 på Mötes- och kongresshotellet Majvik, Majviksvägen 1, 02430 Masaby.

På mötet behandlas de i stadgarna 12 § nämnda ärenden.

Möteshandlingarna finns till påseende i Arbetslöshetskassan Pros nedre entréhall på adressen Verkstadsgatan 13 A, 00580 Helsingfors från och med 5.5.2022 mån.–fre. kl. 9–14:30.
Anmälning om deltagande i mötet bör göras före mötets början på mötesplatsen.
Kassan betalar inte mötesarvode, resekostnader eller dagtraktamente till dem som deltar i mötet.

Helsingfors den 22.3.2022
Arbetslöshetskassan Pro
Styrelsen