Uutiskirje 16.12.2021

17.12.2021

Hei

Tässä kirjeessä kerromme sinulle tärkeistä ajankohtaisista asioista.

Sovitellun päivärahan suojaosaa koskeva poikkeuslaki päättyi 30.11.2021

Sovitellun päivärahan suojaosa nostettiin 500 euroon kuukaudessa määräaikaisella lailla. Lain voimassaolo päättyi 30.11.2021 ja suojaosan suuruus palautui 1.12.2021 normaalille tasolle eli 300 euroon kuukaudessa. Poikkeuslain aikainen suojaosa 500 euroa on kuitenkin vielä voimassa jonkin aikaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suojaosa on edelleen 500 euroa, jos sovitellun päivärahan maksujakson alkamispäivä on viimeistään 30.11.2021. Jos maksaminen puolestaan alkaa 1.12.2021 on suojaosa 300 euroa. Mikäli soviteltua päivärahaa on maksettu neljän viikon jaksoissa, on suojaosa 1.12.2021 alkavalla sovitellun päivärahan maksujaksolla 279 euroa. Jos taas sovitellun päivärahan maksujakso alkaa viimeistään 30.11.2021, on suojaosa vielä poikkeuslain aikainen 465 euroa.

Suojaosa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi osa-aikatyöstä, lyhyestä keikkatyöstä (enintään kaksi viikkoa) tai yritystoiminnasta ansaitsemasi tulot eivät vähennä ansiopäivärahaa lainkaan, jos tulot jäävät alle suojaosan. Jos tulot ylittävät suojaosan, ylimenevästä osuudesta puolet vaikuttaa päivärahaan vähentävästi. Esimerkiksi 700 euron tulot vähentävät ansiopäivärahaa 200 eurolla kuukaudessa.      

Ansiopäivärahojen maksupäivät vuoden vaihteessa

Alla oleva maksuaikataulu koskee kokonaan työttömien tai toistaiseksi lomautettujen jatkohakemuksia, jotka ovat neljältä viikolta tai kuukaudelta eikä hakemuksessa ole tapahtunut muutoksia edellisen hakujakson jälkeen.  24.12.2021 ja 6.1.2022 ei ole maksupäivää.

Hakemus on työttömyyskassassa to 16.12.2021 klo 19 mennessä maksu ma 20.12.2021
Hakemus on työttömyyskassassa su 19.12.2021 klo 19 mennessä maksu ti 21.12.2021
Hakemus on työttömyyskassassa ma 20.12.2021 klo 19 mennessä maksu ke 22.12.2021
Hakemus on työttömyyskassassa ti 21.12.2021 klo 19 mennessä maksu to 23.12.2021 
Hakemus on työttömyyskassassa 22.12.2021 klo 19 mennessä: maksupäivä on 27.12.2021
Hakemus on työttömyyskassassa 26.12.2020 klo 19 mennessä: maksupäivä on 28.12.2021
Hakemus on työttömyyskassassa 27.12.2021 klo 19 mennessä: maksupäivä on 29.12.2021
Hakemus on työttömyyskassassa 28.12.2021 klo 19 mennessä: maksupäivä on 30.12.2021
Hakemus on työttömyyskassassa 29.12.2021 klo 19 mennessä: maksupäivä on 31.12.2021
Hakemus on työttömyyskassassa 30.12.2021 klo 19 mennessä: maksupäivä on 3.1.2022
Hakemus on työttömyyskassassa 2.1.2022 klo 19 mennessä: maksupäivä on 4.1.2022
Hakemus on työttömyyskassassa 3.1.2022 klo 19 mennessä: maksupäivä on 5.1.2022
Hakemus on työttömyyskassassa 4.1.2022 klo 19 mennessä: maksupäivä on 7.1.2022
Hakemus on työttömyyskassassa 6.1.2022 klo 19 mennessä: maksupäivä on 10.1.2022
Hakemus on työttömyyskassassa 9.1.2022 klo 19 mennessä: maksupäivä on 11.1.2022

Vuoden 2021 verokortit ovat voimassa vielä tammikuun 2022

Vuodelle 2021 määrätyt ennakonpidätystiedot ovat voimassa vielä tammikuun 2022. Työttömyyskassa saa 1.2.2022 voimaan tulevat verotiedot suoraan verottajalta, joten näitä verokortteja ei tarvitse lähettää työttömyyskassaan. Kannattaa kuitenkin harkita muutosverokortin tilaamista verottajalta, koska 1.2.2022 voimaan tulevien verokorttien ennakonpidätysprosentti on vähintään 25 % verohallinnon määräyksestä. Jos tilaat muutosverokortin vuodelle 2022, ota huomioon tuloja arvioidessasi, että ainakin osa joulukuulta maksettavista ansiopäivärahoista on maksussa tammikuun puolella ja ovat siten tuloa vuodelle 2022. Kätevimmin verokortin saa tilattua osoitteessa https://www.vero.fi/omavero.       

Ansiopäivärahan tasoon tulee korotus

Ansiopäivärahan tasoon ei ole tullut isompia muutoksia viime vuosina, vaan korotus on ollut joitakin senttejä tai taso on jopa laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Mutta vuonna 2022 taso nousee enemmän. Tämä johtuu siitä, että peruspäiväraha nousee reilummin, 34,50 euroon päivässä tämän vuotisesta 33,78 eurosta. Tämä vaikuttaa korottavasti myös ansiopäivärahaan. Esimerkiksi 2 500 euron palkan perusteella laskettu ansiopäiväraha nousee 69,06 euroon nykyisestä 68,63 eurosta eli 43 senttiä päivää kohti.  Myös lapsikorotukset nousevat 1.1.2022 alkaen 5,41 euroon yhdestä, 7,95 euroon kahdesta ja 10,25 euroon kolmesta tai useammasta huollettavasta alaikäisestä lapsesta.

Ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta tehtävä prosenttivähennys laskee

Ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta tehtävä prosenttivähennys on ensi vuonna 4,29 %, jos ansiopäiväraha lasketaan osin tai kokonaan vuonna 2022 ansaittujen tulojen perusteella. Prosenttivähennys on ollut tänä vuonna 4,34 %. Prosenttivähennys lasketaan vuosittain palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksun perusteella. Vähennys on kertaluontoinen ja se tehdään ansiopäivärahan suuruuden laskentavaiheessa. Tästä syystä ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on aina hieman pienempi kuin keskimääräinen kuukausipalkka siltä ajalta, jolta ansiopäiväraha lasketaan.

Työssäoloehtoa kerryttävä minimipalkka nousee

Ansiopäivärahan maksamista varten tarvittavaa työssäoloehtoa kertyy pääsääntöisesti niiltä kalenteriviikoilta, joissa työaika on vähintään 18 tuntia viikossa (pl. esim. opetusala) ja palkkaa maksetaan työehtosopimuksen mukaan. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyöstä saadun palkan täytyy olla 1.1.2022 alkaen vähintään 1 283 euroa kuukaudessa. Tänä vuonna on kokoaikatyöstä saadun palkan pitänyt olla vähintään 1 252 euroa kuukaudessa.