Hem

Arbetslöshetskassan Pro

Fackförbundet Pro har försäkrat sina medlemmar i Arbetslöshetskassan Pro i fall av arbetslöshet.

A-kassans medlemsavgift ingår i förbundets medlemsavgift.

Förutsättningen för arbetslöshetsdagpenning är:

  • regelbunden betalning av medlemsavgift
  • minst 26 veckors medlemskap då du är i arbete under en period på 28 månader.

Mer information  

Arbetslöshetskassan svarar per e-post endast på frågor av allmän natur, i vilka inte ingår sådan information om personen som ska hållas hemlig. Det beror på att e-post inte är en skyddad förbindelse.

På personliga frågor om förmåner svarar a-kassan per telefon, brev eller via den elektroniska tjänsten. A-kassan har telefonjour från måndag till fredag klockan 9‒12 (sommartiden kl 9-12).

Snabbast sänder du din ansökan via a-kassans elektroniska tjänst. Via den kan du sända den första ansökan, fortsatta ansökningar och bilagor.

Chef för Arbetslöshetskassan Pro är Mervi Ruokola.

Arbetslöshetskassan Pros kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassan Pro PB 228 (Bottenhavsgränden 1 A) 00181 HELSINGFORS

Telefonbetjäning må‒fr kl. 9‒14 (sommartiden kl 9-14), tfn 09 1727 3444 (normal samtalsavgift vid inrikessamtal) Fax 09 1727 3335 E-tjänst (se anvisningar)