Ansökan om alterneringsersättning

Du kan ansöka om alterneringsersättning av arbetslöshetskassan när du har varit medlem i minst 26 veckor före ledighetens början. Fyll i din ansökan om alterneringsersättning i kassans e-tjänst. Alterneringsavtalet och ett eventuellt ändringsskattekort bifogas till ansökan. Ansökningsformuläret kan dessutom be dig bifoga andra bilagor vid behov.

Ansökan om alterneringsersättning jämte bilagor skickas elektroniskt till arbetslöshetskassan efter att alterneringsledigheten har börjat. Alterneringsersättningen beräknas utifrån de fulla löneutbetalningsperioder under minst 52 veckor som föregår alterneringsledigheten. Arbetslöshetskassan använder uppgifter från inkomstregistret så långt som det är möjligt, men det kan vara nödvändigt att begära om komplettering till dem. Till exempel dras semesterersättning av från den skattepliktiga inkomsten. Tjänsteårstillägg, resultatpremier och andra premier beaktas för deras intjänandetid. Arbetslöshetskassan skaffar ett arbetspensionsutdrag för dig från Pensionsskyddscentralen.

Den första alterneringsersättningen kan betalas ut inom cirka tre veckor efter ledighetens början, eftersom ersättningen alltid betalas ut i efterskott. Den första utbetalningen gäller vanligen 5–10 ersättningsdagar. Därefter betalas alterneringsersättningen ut i efterskott med fyra veckors mellanrum. Ersättningen betalas alltid ut på en fredag. Ersättningen betalas automatiskt och behöver därför inte sökas separat efter att ansökan om alterneringsersättning (med bilagor) har skickats till arbetslöshetskassan.

Alterneringsersättningen betalas ut för högst tre månader i efterskott, varmed arbetslöshetskassan måste få din ansökan om alterneringsersättning inom tre månader efter att ledigheten började.

Eventuella faktorer som inverkar på alterneringsersättningen, såsom avbrott i ledigheten eller att du blir sysselsatt, ska anmälas till arbetslöshetskassan utan dröjsmål.