Arbetskraftsutbildning

Arbetskraftsutbildning är en sysselsättningsfrämjande tjänst. Utbildningen gäller huvudsakligen utbildning som främjar yrkesfärdigheterna. Arbetskraftsmyndigheten anskaffar kurserna, som ordnas vid läroanstalter, kurscenter m.m. Utbildningen ingår vanligen i din sysselsättningsplan eller i en plan som ersätter den. 

Arbetslöshetskassan betalar ut inkomstrelaterad dagpenning medan arbetskraftsutbildningen pågår, om du har uppfyllt arbetsvillkoret och om maximitiden för din dagpenningsperiod inte har löpt ut. Den inkomstrelaterade dagpenningen förhöjs med förtjänstdelen, om du avtalat om utbildningen i din plan. Förhöjningen betalas ut i högst 200 dagar. Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar i veckan, även för semestrar. Den inkomstrelaterade dagpenningens utbetalningsdagar förbrukas an eftersom de betalas ut.

Dessutom får du skattefri kostnadsersättning på 9 eller 18 euro för fem dagar i veckan medan du är på kurs. Du behöver inte skilt ansöka om kostnadsersättningen på 9 euro, i och med att den betalas som ett tillägg till den inkomstrelaterade dagpenningen. Ersättningen är avsedd att kompensera för måltids- och resekostnader. Därför betalas den inte ut under kursledigheter.

Förhöjd kostnadsersättning (18 euro) betalas ut om du deltar i utbildning utanför din pendlingsregion.

Förhöjd kostnadsersättning betalas också ut då du deltar i en kurs i din egen pendlingsregion, men utanför din hemkommun, och det här medför extra boendekostnader för dig. Arbetslösheten behöver ett hyreskvitto eller någon annan motsvarande tillförlitlig utredning över dina boendekostnader, för att kunna betala ut förhöjd kostnadsersättning.

TE-byrån informerar arbetslöshetskassan om utbildningen ligger utanför hemkommunen eller pendlingsregionen.

Inkomstrelaterad dagpenning söks för utbildningsperioden med samma blankett och på samma sätt som man ansöker om inkomstrelaterad dagpenning då man är arbetslös.