Samarbete mellan myndigheter

Arbetslöshetskassa Pro samarbetar med olika myndigheter för att påskynda handläggningen av ansökningar och för att försäkra sig om att förmånerna inte betalas ut för överlappande perioder. Kassan samarbetar med bland annat de här instanserna gällande följande information:

  • FPA: information om de ersättningar som betalats ut
  • Skattemyndigheten: skattekortsuppgifter, även ändringsskattekort
  • Inkomstregistret: löneuppgifter
  • Pensionsskyddscentralen: information om anställningsförhållanden
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: adressinformation samt uppgifter om barn

Samarbetet gör det möjligt att korssöka information, utbyta information automatiskt och ger Pros förmånsbehandlare tillgång till myndigheternas serviceportaler.

Den sökandes anmälningsskyldighet upphör inte i och med samarbetet, t.ex. i fråga om andra förmåner eller arbetsinkomst under dagpenningsperioden.