Arbetslöshetskassan Pro

Fackförbundet Pro har försäkrat sina medlemmar i Arbetslöshetskassan Pro i fall av arbetslöshet.

A-kassans medlemsavgift ingår i förbundets medlemsavgift.

Förutsättningen för arbetslöshetsdagpenning är:

  • regelbunden betalning av medlemsavgift
  • minst 26 veckors medlemskap då du är i arbete under en period på 28 månader.

Mer information  

Arbetslöshetskassan svarar per e-post endast på frågor av allmän natur, i vilka inte ingår sådan information om personen som ska hållas hemlig. Det beror på att e-post inte är en skyddad förbindelse.

På personliga frågor om förmåner svarar a-kassan per telefon, brev eller via den elektroniska tjänsten

Snabbast sänder du din ansökan via a-kassans elektroniska tjänst. Via den kan du sända den första ansökan, fortsatta ansökningar och bilagor.

Chef för Arbetslöshetskassan Pro är Susanna Bruun.

 

Arbetslöshetskassan Pros kontaktuppgifter

Arbetslöshetskassan Pro Verkstadsgatan 13 A, PB 1 00581 Helsingfors

Tfn 09 17273 444 (normal inrikessamtalsavgift). 

 E-tjänst