Jäseneksi liittyminen

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva julkis- tai yksityisaloilla työskentelevä palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon. Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Liittyessäsi kerro aiempi työttömyyskassasi, jotta voimme päättää jäsenyytesi siellä siirtyessäsi Työttömyyskassa Pron jäseneksi.

Työtön ei voi liittyä jäseneksi, koska hänen kohdallaan palkkatyöntekijäominaisuus ei täyty. Myöskään palkattomalla ajalla, esimerkiksi lomautettuna tai hoitovapaalla, ei voi liittyä jäseneksi, vaikka työsuhde olisi voimassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimitettava työttömyyskassalle tai hallituksen valtuuttamalle jäsenasioita hoitavalle henkilölle tai kassan asiamiespiirille.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jona kirjallinen jäsenhakemus on saapunut jäsenhakemusten toimituspaikkaan, edellyttäen että jäsenmaksut on maksettu mainitusta ajankohdasta lukien. Jos jäsenmaksut on maksettu vasta hakemuksen saapumista myöhemmästä ajankohdasta lukien, työttömyyskassan jäsenyys alkaa tästä päivästä. 

Ammattiliitto Pron ja Työttömyyskassa Pron jäseneksi voit liittyä täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen. Ammattiliitto Pron jäsenenä liityt samalla myös Työttömyyskassan Pron jäseneksi. Jäsenmaksu on 1,25% ennakonpidätyksenalaisesta palkkatulosta sisältäen Työttömyyskassa Pron jäsenmaksun.

Vain Työttömyyskassa Pron jäseneksi liityt täyttämällä Työttömyyskassa Pron liittymislomake. Työttömyyskassa Pron jäsenmaksu v. 2022 on 7,0 €/kk.  

Liittymishakemusten käsittelyssä on ajoittain ruuhkaa, joten käsittelyssä voi mennä muutama päivä. 

Kaikissa jäsenyyteen liittyvistä asioissa saat lisätietoja soittamalla palvelunumeroon  (09) 1727 3440 arkisin klo 9-14 välisenä aikana.