Jäseneksi liittyminen

 

Ammattiliitto Pron ja Työttömyyskassa Pron jäseneksi voit liittyä täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen. Ammattiliitto Pron jäsenenä liityt samalla myös Työttömyyskassan Pron jäseneksi. Jäsenmaksu on 1,25% ennakonpidätyksenalaisesta palkkatulosta sisältäen Työttömyyskassa Pron jäsenmaksun.

Vain Työttömyyskassa Pron jäseneksi liityt täyttämällä Työttömyyskassa Pron liittymislomake. Työttömyyskassa Pron jäsenmaksu on 7,5 euroa kuukaudessa vuonna 2024. 

Voit liittyä Työttömyyskassa Prohon koulutuksestasi, tittelistäsi tai työsuhteesi laadusta riippumatta.

Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva julkis- tai yksityisaloilla työskentelevä palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Työtön ei voi liittyä jäseneksi, koska hänen kohdallaan palkkatyöntekijäominaisuus ei täyty. Myöskään palkattomalla ajalla, esimerkiksi lomautettuna tai hoitovapaalla, ei voi liittyä jäseneksi, vaikka työsuhde olisi voimassa. 

Opiskelu ei ole este liittyä Työttömyyskassa Pron jäseneksi. Liittyessä sinun tulee olla palkkatöissä. Jäsenmaksua maksat niiltä kuukausilta kuin olet töissä. 

Siirtyminen toisesta työttömyyskassasta Työttömyyskassa Pron jäseneksi

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa. Jos olet toisen työttömyyskassan jäsen, voit valtuuttaa meidät irtisanomaan jäsenyytesi edellisessä työttömyyskassassa siirtyessäsi Työttömyyskassa Pron jäseneksi. Valtuutus annetaan liittymislomakkeessa.  

Jäsenyyden alkaminen

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, jona kirjallinen jäsenhakemus on saapunut jäsenhakemusten toimituspaikkaan, edellyttäen että olet palkkatyössä ja jäsenmaksut on maksettu mainitusta ajankohdasta lukien. Jos palkkatyö alkaa ja jäsenmaksuja maksetaan vasta hakemuksen saapumista myöhemmästä ajankohdasta lukien, työttömyyskassan jäsenyys alkaa ensimmäisestä palkallisesta päivästä edellyttäen, että jäsenmaksut maksetaan samasta ajankohdasta alkaen.  

Liittymishakemusten käsittelyssä on ajoittain ruuhkaa, joten käsittelyssä voi mennä muutama päivä. 

Kaikissa jäsenyyteen liittyvistä asioissa saat lisätietoja soittamalla palvelunumeroon  (09) 1727 3440 arkisin klo 9−14 välisenä aikana.