Kontaktuppgifter till Arbetslöshetskassan Pro

Arbetslöshetskassan Pro (FO-nummer: 0571104-7)
PB 1 (Verkstadsgatan 13 A)
00581 HELSINGFORS 
Tfn 09 17273 444 (normal inrikessamtalsavgift). 
 
E-tjänst 
Arbetslöshetskassan svarar per telefon, brev eller via e-tjänsten på personliga frågor som rör förmånerna.

Arbetslöshetskassan svarar per e-post endast på frågor av allmän natur och som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter om en person. Det här beror på att en e-postförbindelse inte är säker.

Begäran om omprövning som riktas till besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen kan skickas via e-tjänsten eller per post.