Anvisningar för e-tjänsten

Medlemmarna i arbetslöshetskassan Pro har tillgång till en e-tjänst. I tjänsten kan du bl.a. bläddra igenom och uppdatera dina egna uppgifter och uppgifter i samband med en utbetalning, kommunicera med kassans förmånshandläggare, samt skicka in dina dagpenningsansökningar (alla) och bilagor elektroniskt. Tjänsten är avgiftsfri för medlemmar.

Läs nedanstående anvisningar för mer detaljerad information om tjänsten.

Logga in

Inloggningen sker via suomi.fi med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Om du inte kan logga in med bankkoder eller certifikatkort: gå till webbplatsen för din bank för att se om det är avbrott i tjänsten. Försök på nytt senare om så är fallet. Kontrollera operatörens webbplats på motsvarande sätt om mobilcertifikatet inte fungerar. Kontrollera vilka webbläsare som är godkända för din banks webbplats (det kan hända att t.ex. Internet Explorer inte fungerar)

Startsida

Medlemstjänsternas startsida visar användarens namn, de senaste händelserna (betalningar, beslut, ansökningsinformation, meddelanden). Startsidan innehåller dessutom aktuella nyheter och länkar.

Uppföljning av ansökningar


Handläggningsstatus för ansökan

Följ med ansökningens handläggning i arbetslöshetskassan genom att gå till Handläggningsstatus. Handläggningsstatus har följande steg:
Anlänt = ansökan har anlänt till arbetslöshetskassan men har ännu inte behandlats.
Under behandling = ansökan behandlas (eventuella ytterligare tilläggsutredningar begärs in om ansökan är ofullständig).
Färdig = ansökan har behandlats och den eventuella utbetalningen har registrerats och eventuella beslut har fattats.
Elektroniskt inlämnade ansökningar visas i Handläggningsstatus ungefär en halvtimme efter att du har skickat din ansökan.

Ansök arrivet

Du ser här de ansökningar och bilagor som du skickat in elektroniskt. Ansökan som har skickats via e-tjänsten visas i arkiv cirka en halv timme efter att ansökan har skickats in. Du kan ser ansökningar och bilagor du har skickat 6 månade

Egna uppgifter

Kontaktuppgifter

Gå till Kontaktuppgifter för att kontrollera dina kontaktuppgifter. Klicka på Uppdatera kontaktuppgifter för att uppdatera dina personliga uppgifter. De ändrade uppgifterna ska godkännas av kassan innan de blir giltiga. Fram till dess visas texten "De ändrade uppgifterna väntar på behandling”.

Använd Kommunikation under Kontaktuppgifter om du vill ta emot information från kassan i digital form. Det finns tre olika slags tjänster som du kan välja:
Meddelanden per e-post: Kryssa för det här alternativet om du vill få ett e-postmeddelande när ett nytt meddelande eller brev har skickats till dig.

Betalningsmeddelande per sms: kryssa för det här alternativet om du vill få information om utbetalningsdagen med ett sms till din mobil. Betalningsmeddelandet visas under Betalningar och kan också skrivas ut. Tjänsten kräver att kassan har ditt mobilnummer. 

Elektroniska brev: Samtliga brev visas endast i e-tjänsten och skickas inte ut till pappers. Brev som gäller återkrav fortsätter tills vidare att skickas ut per post.

Medlemsavgifter

Gå till Medlemsavgifter för att kontrollera vilka medlemsavgifter du har betalat.

Skatteuppgifter

Under Skatteuppgifter hittar du dina skatteuppgifter jämte sammanställningar.

Beslut

Utbetalda förmåner

Utbetalda förmåner visar vilka förmåner som har betalats ut. Här kan du också granska och skriva ut betalningsmeddelanden.

Beslut

Gå till Beslut för att se dina beslut (positiva och negativa). Genom att klicka på länken Beslutsnummer hittar du mer information om beslutet.

Antal betalda dagar

Här kan du följa med hur många dagar som har förbrukats av maximitiden.

Utlåtanden

Arbetskraftspolitiska utlåtanden från TE-byrån hittas under Utlåtanden. Genom att klicka på länken hittar du mer information om utlåtandet.

Dagpenningskalkylator

Med hjälp av dagpenningskalkylatorn kan du räkna ut beloppet på din dagpenning och jämföra olika alternativ.

Kommunikation

Gå till Kommunikation för att skicka meddelanden till kassans förmånshandläggare, eller för att läsa mottagna meddelanden i elektronisk form.

Avsluta

När du klickar på Avsluta uppmanas du att rensa cacheminnet och historiken. Instruktioner för hur du gör det hittar du under Rensa cacheminnet och historiken.

Datasäkerhet

All datakommunikation i tjänsten skyddas med 128 bitars ssl-kryptering, som används till exempel i nätbanker. Om du använder e-tjänsten eller tjänsten från en offentlig dator eller en annan persons dator ska du komma ihåg att rensa webbläsarens kakor, cacheminne/temporära internetfiler och historik. Den här försiktighetsåtgärden rekommenderas också när du använder din egen dator.

Följande webbläsare (inklusive minimiversioner) stöds:

OS:

- iOS-käyttöjärjestelmä: suosituksena käyttää iOS 13.1 tai uudempia versioita
- MAC-käyttöjärjestelmä
- Windows-käyttöjärjestelmä. suosituksena käyttää Windows 10
- Android-käyttöjärjestelmä

Webbläsare som stöds:

- Firefox
- Chrome
- Safari: suosituksen käyttää Safari 13.1 tai uudempia versioita
- Edge: suosituksena käyttää uusimpia Chrominum-pohjaisia versioita