Den inkomstrelaterade dagpenningens maximitid varierar

Inkomstrelaterad dagpenning betalas i regel ut för högst 400 arbetslöshetsdagar. Dagpenningen betalas ut i 400 dagar oavsett om du har arbetat i mer än tre år hos samma eller olika arbetsgivare. Om du har arbetat i högst tre år betalas inkomstrelaterad dagpenning ut i 300 dagar. Maximitiden är 500 dagar om du är minst 58 år när arbetsvillkoret uppfylls och du har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren, bakåträknat från den tidpunkten då arbetsvillkoret uppfylldes. 

Om maximiutbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning uppfylls och du går över till FPA:s arbetsmarknadsstöd, får du ny rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter att du har uppfyllt arbetsvillkoret.

Vad betyder "pensionssluss"?  

När man är i en viss ålder, kan utbetalningen av den inkomstrelaterade dagpenningen fortsätta trots att maximitiden har löpt ut. De här inkomstrelaterade dagpenningsdagarna, som betalas ut efter maximitiden, kallas tilläggsdagar.

Om du är född 1957–1960 kan du få tilläggsdagar om du har fyllt 61 år innan dagpenningsperiodens maximitid har löpt ut. Dessutom ska du ha haft ett pensionsförsäkrat arbete i minst fem år under de senaste 20 åren, bakåträknat från den tidpunkt då maximitiden tog slut. 

Om du är född 1961 eller 1962 kan du få tilläggsdagar om du har fyllt 62 år innan dagpenningsperiodens maximitid har löpt ut. Dessutom ska du ha haft ett pensionsförsäkrat arbete i minst fem år under de senaste 20 åren, bakåträknat från den tidpunkt då maximitiden tog slut.

Om du är född 1963 kan du få tilläggsdagar om du har fyllt 63 år innan dagpenningsperiodens maximitid har löpt ut. Dessutom ska du ha haft ett pensionsförsäkrat arbete i minst fem år under de senaste 20 åren, bakåträknat från den tidpunkt då maximitiden tog slut.

Om du är född 1964 kan du få tilläggsdagar om du har fyllt 64 år innan dagpenningsperiodens maximitid har löpt ut. Dessutom ska du ha haft ett pensionsförsäkrat arbete i minst fem år under de senaste 20 åren, bakåträknat från den tidpunkt då maximitiden tog slut.

Om du är född 1965 eller senare du har inte rätt att få tilläggsdagar.

Vi kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning tills du är 65.

Ansökan om ålderspension 

Ansök om ålderspension i din egen arbetspensionsanstalts nättjänst. Om du inte är säker på vilken pensionsanstalt du är försäkrad vid, kan du ta reda på det på webbplatsen Arbetspension.fi https://www.tyoelake.fi/sv/. Kontakta din arbetspensionsanstalt när du har frågor om t.ex. ditt arbetspensionsutdrag, din framtida pension eller ansökan om pension.

Om din egen pensionsanstalt inte har en elektronisk ansökningstjänst kan du använda pappersblankett eller ett formulär (7001) som du fyller i på nätet och skriver ut.