Ansiopäivärahan enimmäiskesto vaihtelee

Ansiopäivärahaa maksetaan pääsääntöisesti enintään 400 työttömyyspäivältä. Ansiopäivärahaa maksetaan 400 päivältä, jos olet ollut työssä yli kolme vuotta samalla tai eri työnantajalla. Jos työssäoloa on ollut enintään kolme vuotta, ansiopäivärahaa maksetaan 300 päivältä. Enimmäisaika on 500 päivää, jos olet vähintään 58-vuotias työssäoloehdon täyttyessä, ja olet ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana työssäoloehdon täyttymisestä taaksepäin laskettuna. 

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa.

Jos sinulle täyttyy ansiopäivärahan maksamisen enimmäisaika ja siirryt Kelan työmarkkinatuelle, saat uuden oikeuden ansiopäivärahaan sen jälkeen, kun olet täyttänyt työssäoloehdon. 

Mitä tarkoittaa "eläkeputki"? 

Ansiopäivärahan maksamista voidaan jatkaa enimmäisajan täyttymisestä huolimatta, kun on tietyn ikäinen. Näitä enimmäisajan täyttymisen jälkeen maksettuja ansiopäivärahapäiviä kutsutaan lisäpäiviksi. Lisäpäiväoikeus poistuu asteittain, mutta se on edelleen olemassa seuraavasti:

Jos olet syntynyt vuosina 1957-1960, voit päästä lisäpäiville, jos olet täyttänyt 61 vuotta ennen päivärahakauden enimmäisajan täyttymistä.

Jos olet syntynyt vuonna 1961 tai vuonna 1962, voit päästä lisäpäiville, jos olet täyttänyt 62 vuotta ennen päivärahakauden enimmäisajan täyttymistä.

Jos olet syntynyt vuonna 1963, voit päästä lisäpäiville, jos olet täyttänyt 63 vuotta ennen päivärahakauden enimmäisajan täyttymistä. 

Jos olet syntynyt vuonna 1964, voit päästä lisäpäiville, jos olet täyttänyt 64 vuotta ennen päivärahakauden enimmäisajan täyttymistä. 

Lisäksi sinulla pitää olla kaikissa tapauksissa eläkevakuutettua työtä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana enimmäisajan täyttymisestä taaksepäin laskettuna saadaksesi lisäpäiviä. Voimme maksaa ansiopäivärahaa 65 ikävuoteen asti. 

Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneillä ei ole enää lisäpäiväoikeutta. 

Lisäpäiville siirtyminen ei edellytä sinulta toimenpiteitä, vaan työttömyyskassa tarkistaa oikeuden lisäpäiviin automaattisesti siinä vaiheessa, kun enimmäisaika täyttyy. Jos sinulla ei ole oikeutta lisäpäiviin, saat asiasta kielteisen päätöksen. 

Vanhuuseläkkeen hakeminen 

Voit hakea vanhuuseläkettä oman työeläkelaitoksesi verkkopalvelussa. Jos et ole varma siitä, missä eläkelaitoksessa sinut on vakuutettu, voit selvittää asian Työeläke.fi-sivustolla. Ota yhteyttä työeläkelaitokseesi, kun sinulla on kysyttävää vaikkapa työeläkeotteestasi, tulevasta eläkkeestäsi tai eläkkeen hakemisesta.

Jos oma eläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta (7001).