Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on yksi työllistymistä edistävistä palveluista. Koulutus on pääasiassa ammatillisia valmiuksia edistävää koulutusta. Työvoimaviranomainen hankkii koulutuksen, ja koulutuksia järjestetään oppilaitoksissa, kurssikeskuksissa yms. Koulutuksesta sovitaan yleensä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. 

Työttömyyskassa maksaa työvoimakoulutuksen ajalta ansiopäivärahaa, jos olet täyttänyt työssäoloehdon ja sinulla on enimmäisajasta päivärahapäiviä vielä jäljellä. Ansiopäivärahaa maksetaan korotetulla ansio-osalla korotettuna, jos koulutuksesta on sovittu suunnitelmassa. Korotusosaa maksetaan enintään 200 päivältä. Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös loma-ajoilta. Maksettavat päivät kuluttavat ansiopäivärahan maksupäiviä.

Koulutusajalta maksetaan lisäksi 9 tai 18 euron suuruista verotonta kulukorvausta viideltä päivältä viikossa. 9 euron suuruista kulukorvausta ei tarvitse erikseen hakea, vaan se maksetaan ansiopäivärahan lisänä. Korvaus on tarkoitettu ateria- ja matkakustannusten korvaamiseksi. Sen vuoksi sitä ei makseta koulun loma-ajoilta.

Korotettua kulukorvausta (18 euroa) maksetaan, jos osallistut koulutukseen työssäkäyntialueesi ulkopuolella.

Kulukorvaus maksetaan korotettuna myös siinä tapauksessa, jos osallistut koulutukseen työssäkäyntialueellasi, mutta kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu tästä ylimääräisiä majoituskustannuksia. Sinun tulee esittää työttömyyskassalle vuokrakuitti tai muu vastaava luotettava selvitys asumiskuluistasi korotetun kulukorvauksen maksamista varten.

TE-toimisto ilmoittaa työttömyyskassalle, onko koulutus kotikunnan tai työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Ansiopäivärahaa haetaan koulutuksen ajalta samalla lomakkeella ja samalla tavalla kuin ansiopäivärahaa haetaan työttömyyden ajalta.