Heltidsstudier, deltidsstudier och kortvariga studier

Utöver de sysselsättningsfrämjande tjänsterna kan du kan också få inkomstrelaterad dagpenning då du studerar på deltid eller kortvarigt, om TE-byrån ger arbetslöshetskassan ett positivt utlåtande om att studierna inte utgör ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning.

Alla oavslutade studier måste meddelas till TE-byrån. Om du inte avslutat dina tidigare studier och blir arbetslös eller permitteras, bör du meddela TE-byrån om dina studier i samband med att du anmäler dig som arbetssökande. TE-byrån undersöker omfattningen av dina studier och ger arbetslöshetskassan ett utlåtande om huruvida studierna är på deltid eller heltid. Om studierna anses vara på deltid, hindrar studierna inte utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning. Om studierna anses vara på heltid, och de enligt TE-byrån inte kan slutföras som kortvariga studier, kan inkomstrelaterad dagpenning inte betalas ut.

Om du står i beråd att börja studera medan du är arbetslös eller permitterad, bör du meddela TE-byrån om studierna innan de inleds. TE-byrån undersöker studiernas omfattning och ger arbetslöshetskassan ett utlåtande om huruvida studierna är på deltid eller heltid. Om studierna anses vara på deltid, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas ut även i fortsättningen. Om studierna anses vara på heltid, avbryts utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning, såvida det inte är fråga om kortvariga studier.

Informera följande studier till arbets- och näringsbyrån:

 • Studier där målsättningen är att avlägga yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen
 • Studier där målsättningen är att avlägga lägre eller högre högskoleexamen vid universitet
 • Avläggande av en yrkesinriktad grundexamen eller en del av en sådan examen, eller till genomförande av utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv
 • Gymnasiestudier
 • Förberedande utbildning för examensutbildning
 • Grundskolestudier
 • Studier vid öppna universitet och öppna yrkeshögskolor
 • Studier som syftar till avläggande av påbyggnadsexamen vid universitet
 • Sådana studier som syftar till avläggande av en yrkes- eller specialyrkesexamen eller en del av en sådan examen
 • Studier vid folkhögskolor eller idrottsutbildningscenter
 • Andra heltidsstudier som ger yrkesfärdigheter

Kortvariga studier 

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning för korttidsstudier om du är minst 25 år och studierna varar i högst sex månader. Studierna bör också främja dina yrkesmässiga färdigheter eller stöda företagsverksamhet. Du kan inte inleda nya studier som leder till examen. Däremot kan du till exempel slutföra tidigare studier, om det gått minst ett år sedan du avbröt studierna. TE-byrån avger ett utlåtande till arbetslöshetskassan om rätten till inkomstrelaterad dagpenning under studierna.

Du får mer detaljerad information från TE-byrån om hur olika studier inverkar på din rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Du bör också kontakta TE-byrån om du tänker inleda studier medan du är arbetslös eller permitterad, eller om du fortfarande arbetar, men hotas av arbetslöshet eller permittering.