Pää- ja sivutoiminen sekä lyhytkestoinen opiskelu

Ansiopäivärahalla voi opiskella työllistymistä edistävien palveluiden lisäksi myös sivutoimisten tai lyhytkestoisten opintojen aikana, mikäli TE-toimisto antaa työttömyyskassalle myönteisen lausunnon siitä, että opinnot eivät ole esteenä ansiopäivärahan maksamiselle.  

Kaikista keskeneräisistä opinnoista täytyy ilmoittaa TE-toimistoon. Jos sinulla on aiemmin aloitetut opinnot vielä kesken ja jäät työttömäksi, ilmoita opinnoistasi TE-toimistolle työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä. TE-toimisto tutkii opintojesi laajuuden ja antaa työttömyyskassalle lausunnon siitä, ovatko opinnot sivu- vai päätoimisia. Jos opinnot arvioidaan sivutoimisiksi, opinnot eivät estä ansiopäivärahan maksamista. Jos opinnot arvioidaan päätoimisiksi, eikä opintoja voi TE-toimiston mukaan suorittaa opintoja loppuun lyhytkestoisena opiskeluna, ansiopäivärahaa ei voida maksaa.  

Ilmoita opinnoista TE-toimistoon 

Jos olet aikeissa aloittaa opinnot työttömyyden aikana, sinun täytyy ilmoittaa opinnoista TE-toimistoon ennen opintojen alkamista. TE-toimisto tutkii opintojen laajuuden ja antaa työttömyyskassalle lausunnon siitä, ovatko opinnot sivu- vai päätoimisia. Jos opinnot arvioidaan sivutoimisiksi, ansiopäivärahan maksamista voidaan jatkaa. Jos opinnot arvioidaan päätoimisiksi, ansiopäivärahan maksaminen lakkaa, ellei ole kysymys lyhytkestoisesta opiskelusta.

Näistä opinnoista täytyy ilmoittaa TE-toimistoon: 

 • Ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai yliopistossa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen
 • Ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen 
 • Työhön tai itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen (TELMA-koulutus)
 • Lukio-opinnot
 • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
 • Peruskouluopinnot
 • Opinnot avoimessa yliopistossa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa
 • Yliopistossa suoritettavat jatkotutkinto-opinnot 
 • Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen
 • Opinnot kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa
 • Muut kokoaikaiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot

Lisätietoja opintojen vaikutuksesta ansiopäivärahan maksamiseen saa TE-toimistosta.

Lyhytkestoinen opiskelu 

Voit saada ansiopäivärahaa lyhytkestoisten opintojen ajalta, jos olet vähintään 25-vuotias ja opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Opintojen tulisi myös edistää ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. Et voi aloittaa uusia, tutkintoon johtavia opintoja. Mutta voit esimerkiksi suorittaa aiemmin kesken jääneet opinnot loppuun, jos opintojen keskeytymisestä on kulunut vähintään vuosi. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon oikeudesta ansiopäivärahaan opintojen ajalta.       

Saat TE-toimistosta tarkempia tietoja eri opintojen vaikutuksista ansiopäivärahaoikeuteen. Sinun myös kannattaa olla TE-toimistoon yhteydessä, jos suunnittelet opintojen aloittamista työttömyyden tai lomautuksen aikana tai olet vielä työssä, mutta olet työttömyys- tai lomautusuhan alla.