Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning då man har arbete och inkomster

Förvärvsinkomster under arbetslösheten påverkar den inkomstrelaterade dagpenningens storlek, eftersom inkomsterna samordnas med den inkomstrelaterade dagpenningen. Det här kallas jämkad dagpenning. Den jämkade dagpenningen jämnar till exempel ut inkomstbortfall vid deltidsarbete eller kortvarigt arbete, jämfört med heltidsarbete. Jämkad dagpenning kan betalas ut i följande situationer: 

  • Den dagliga arbetstiden har förkortats på grund av permittering; alternativt har du både hela och ofullständiga permitteringsdagar under en kalendervecka
  • Du har lönearbete, företagsverksamhet eller eget arbete som varar i högst två veckor
  • Du jobbar deltid. Jämkad dagpenning kan dock inte betalas ut om du av egen vilja arbetar deltid fastän arbetsgivaren har erbjudit heltidsarbete.
  • Du har inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete som anses vara bisyssla (bi- eller huvudsysslan utreds av TE-byrån). 

Ett villkor för utbetalning av jämkad dagpenning är att arbetstiden utgör högst 80 % av arbetstiden för heltidsarbetande inom branschen under en fyra veckor eller en månad lång granskningsperiod. En månad anses innefatta 21,5 dagar, så om den normala fulla arbetstiden är till exempel 7,5 timmar per dag, kan arbetstiden vara max 129 timmar per månad (7,5 x 21,5= 161,25 -> 161,25 x 0,8 = 129). Arbetstimmarna för deltidsarbete och heltidsarbete som varar i högst två veckor beaktas i samband med den jämkningsperiod (4 kalenderveckor eller en månad) under vilken lönerna för dem betalas ut. Om deltidsarbetet till exempel börjar i januari och de timmar som utförts i januari betalas ut först i februari, görs en arbetstidsjämförelse först i februari och inkomsten beaktas i februari.  

Att få jämkad dagpenning kräver att arbetet är deltid och att arbetsgivaren har möjlighet att följa arbetstiden. Av denna anledning kan den jämkad dagpenningen vanligtvis inte utgå för provisionsbetalt arbete som utförs i hemmet. Det är inte möjligt att få jämkad dagpenning enbart på grund av små löneinkomster.

Jämkad dagpenning betalas ut fem dagar i veckan, även för arbetsdagarna. Den som får jämkad dagpenning måste vara arbetssökande på heltid på TE-byrån.