Edellytykset ansiopäivärahaan, kun on työtä ja tuloa

Työttömyyden aikana saadut ansiotulot vaikuttavat maksettavan ansiopäivärahan suuruuteen, sillä tulot yhteen sovitetaan ansiopäivärahan kanssa. Tätä kutsutaan sovitelluksi päivärahaksi. Soviteltu päiväraha tasoittaa esimerkiksi osa-aikaisesta tai lyhytaikaisesta työstä aiheutuvia ansionmenetyksiä kokoaikatyöhön verrattuna. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa seuraavissa tilanteissa: 

  • Päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen vuoksi tai sinulla on kalenteriviikon aikana sekä kokonaisia että vajaita lomautuspäiviä
  • Palkkatyö, yritystoiminta tai oma työ kestää enintään kaksi viikkoa
  • Olet osa-aikatyössä. Soviteltua päivärahaa ei kuitenkaan voida maksaa, jos teet omasta tahdostasi osa-aikatyötä, vaikka työnantajalla olisi tarjota kokoaikatyötä.
  • Sinulla on tuloa sivutoimiseksi yritystoiminnaksi arvioidusta yritystoiminnasta tai omasta työstä (sivu- tai päätoimisuus tutkitaan TE-toimistossa). 

Sovitellun päivärahan maksamisen ehtona on, että työaika on maksimissaan 80 prosenttia alalla kokoaikaisesti toimivan työajasta neljän viikon tai kuukauden tarkastelujakson aikana. Työtunnit huomioidaan osa-aikatyössä ja enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä sille hakujaksolle (4 kalenteriviikkoa tai kuukausi), kun niistä maksetaan palkka. Esimerkiksi jos osa-aikatyö alkaa tammikuussa ja tammikuussa tehdyt tunnit maksetaan vasta helmikuussa, työaikavertailu tehdään vasta helmikuussa. Lomautuksissa työaikaa tarkastetaan kalenteriviikoittain. 

Työajan täytyy olla luotettavasti valvottu, jotta soviteltua päivärahaa voidaan maksaa. Jos teet provisiopalkkaista työtä kotona, soviteltua päivärahaa ei yleensä voida maksaa, vaikka saadut tulot olisivatkin vähäiset. Pelkästään palkkatulojen vähyyden perusteella et voi saada soviteltua päivärahaa.

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä. TE-toimistossa täytyy olla kokoaikatyönhakijana.