Förutsättningar för inkomstrelaterad dagpenning då man har arbete och inkomster

Förvärvsinkomster under arbetslösheten påverkar den inkomstrelaterade dagpenningens storlek, eftersom inkomsterna samordnas med den inkomstrelaterade dagpenningen. Det här kallas jämkad dagpenning. Den jämkade dagpenningen jämnar till exempel ut inkomstbortfall vid deltidsarbete eller kortvarigt arbete, jämfört med heltidsarbete. Jämkad dagpenning kan betalas ut i följande situationer: 

  • Den dagliga arbetstiden har förkortats på grund av permittering; alternativt har du både hela och ofullständiga permitteringsdagar under en kalendervecka
  • Du har lönearbete, företagsverksamhet eller eget arbete som varar i högst två veckor
  • Du jobbar deltid. Jämkad dagpenning kan dock inte betalas ut om du av egen vilja arbetar deltid fastän arbetsgivaren har erbjudit heltidsarbete.
  • Du har inkomster från företagsverksamhet eller eget arbete som anses vara bisyssla (bi- eller huvudsysslan utreds av TE-byrån). 

Ett villkor för utbetalning av jämkad dagpenning är att arbetstiden utgör högst 80 % av arbetstiden för heltidsarbetande inom branschen under en fyra veckor eller en månad lång granskningsperiod. Arbetstimmarna för deltidsarbete och heltidsarbete som varar i högst två veckor beaktas i samband med den ansökningsperiod (4 kalenderveckor eller en månad) under vilken lönerna för dem betalas ut. Om deltidsarbetet till exempel börjar i januari och de timmar som utförts i januari betalas ut först i februari, görs en arbetstidsjämförelse först i februari. Arbetstiden granskas per kalendervecka i fråga om permitteringar. 

Arbetstiden måste övervakas på ett tillförlitligt sätt för att jämkad dagpenning ska kunna betalas ut. Om du arbetar på provision hemifrån, kan jämkad dagpenning vanligen inte betalas ut, även om den erhållna inkomsten är låg. Det är inte möjligt att få jämkad dagpenning enbart på grund av små löneinkomster.
Jämkad dagpenning betalas ut fem dagar i veckan, även för arbetsdagarna. Den som får jämkad dagpenning måste vara arbetssökande på heltid på TE-byrån.