Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvausta haetaan työttömyyskassalta, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ennen vapaan alkamista. Vuorottelukorvaushakemus täytetään kassan sähköisessä asioinnissa. Hakemuksen liitteenä lähetetään vuorottelusopimus sekä mahdollinen muutosverokortti. Lisäksi hakemuksessa pyydetään lähettämään joitakin liitteitä tilanteen mukaan.    

Vuorottelukorvaushakemus liitteineen lähetetään työttömyyskassaan sähköisen asioinnin kautta sen jälkeen, kun vuorotteluvapaa on alkanut. Vuorottelukorvaus lasketaan vähintään 52 viikon ajalta vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä palkanmaksukausilta. Työttömyyskassa käyttää tulorekisteristä saatuja tietoja mahdollisuuksiensa mukaan, mutta niihin voidaan joutua pyytämään täydennystä. Ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta vähennetään esimerkiksi lomarahat. Palvelusvuosilisät, tulospalkkiot ym. palkkiot tai bonukset huomioidaan niiden ansainta-ajalle. Työttömyyskassa hankkii työeläkeotteen puolestasi Eläketurvakeskuksesta

Ensimmäinen vuorottelukorvaus voidaan maksaa noin kolmen viikon sisällä vapaan alkamisesta, sillä korvausta maksetaan aina jälkikäteen. Ensimmäinen maksu on yleensä 5–10 korvauspäivältä. Tämän jälkeen vuorottelukorvaus maksetaan jälkikäteen neljän viikon välein. Maksupäivä on perjantai. Korvaus maksetaan automaattisesti, joten sitä ei tarvitse erikseen hakea sen jälkeen, kun vuorottelukorvaushakemus (liitteineen) on lähetetty työttömyyskassalle.

Vuorottelukorvausta ei makseta kuin kolme kuukautta jälkikäteen, joten vuorottelukorvaushakemuksen täytyy olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa vapaan alkamisesta.

Mahdolliset vuorottelukorvaukseen vaikuttavat asiat, kuten vapaan keskeytyminen tai työllistyminen, täytyy ilmoittaa työttömyyskassaan viipymättä.