Frivilliga studier

Frivilliga studier är en sysselsättningsfrämjande tjänst. Du har möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning för frivilliga studier, om du är minst 25 år gammal och är arbetssökande vid TE-byrån. Avtala om studierna med TE-byrån i din sysselsättningsplan eller i en plan som ersätter den. TE-byrån avgör om studierna är ändamålsenliga, dvs. om de förbättrar dina sysselsättningsmöjligheter. 

Studierna måste vara heltidsstudier. Studierna är heltidsstudier, om de till exempel riktar in sig på lägre eller högre högskoleexamen. Andra studier som betraktas som heltidsstudier är till exempel gymnasiestudier för unga, samt studier som i genomsnitt omfattar minst fem studiepoäng eller tre studieveckor per studiemånad eller 25 timmar per vecka. Diskutera olika studiealternativ med TE-byrån.    

Arbetslöshetskassan betalar ut inkomstrelaterad dagpenning för studietiden, om du har uppfyllt arbetsvillkoret och om maximitiden för din dagpenningsperiod inte har löpt ut. Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut med förhöjning i högst 200 dagar. Det är möjligt att inleda studierna redan under uppsägningstiden, men den inkomstrelaterade dagpenningen börjar betalas ut först efter att anställningsförhållandet upphört, om det inte finns något annat hinder för utbetalning. Din jobbsökning måste vara giltig under hela studietiden.  

Inkomstrelaterad dagpenning söks i fyra kalenderveckors perioder medan studierna/utbildningen pågår. Blanketten är densamma som när du ansöker om inkomstrelaterad dagpenning som arbetslös.  

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut under högst 24 månader under studietiden, dock inom en period på högst 400 dagar om du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning i 400 dagar. Ledigheterna mellan studierna ingår i den maximala tiden på 24 månader. TE-byrån övervakar att den maximala tiden på 24 månader uppfylls. Om den inkomstrelaterade dagpenningens maximitid uppfylls medan studierna pågår, kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA för den återstående tiden av studierna. Arbetsmarknadsstöd betalas ut för den återstående tiden av studierna, om det återstår avtalad studietid i den sysselsättningsplan, eller plan som ersätter den, som du utarbetat med TE-byrån. 

Man har inte rätt till kostnadsersättning under studierna, även om frivilliga studier utgör en del av den sysselsättningsfrämjande servicen. 

Om du arbetar under studietiden och uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor, nollställs inte dagarna i maximitidsräknaren och dagpenningen räknas inte om så länge som studierna fortgår. Nollställningen och dagpenningen räknas sker inte förrän studierna avslutats.