Beskattning från 1.1.2021 och att skicka skattekort till arbetslöshetskassan

Arbetslöshetskassan Pro får de skatteuppgifterna som är giltiga från 1.2.2021 direkt från skattemyndigheten, varför du inte behöver skicka det skattekortet till arbetslöshetskassan (förutsatt att du har varit medlem i arbetslöshetskassan Pro sedan december 2020).

Skicka ditt ändringsskattekort till arbetslöshetskassan om du har sökt ändring till förskottsinnehållningen. 

Du kan behöva ett nytt skattekort när du får inkomstrelaterad dagpenning. Skatteprocenten minskar dock inte alltid, även om inkomsterna minskar till exempel jämfört med den tidigare löneinkomsten. Det här beror på att det inte går att göra samma avdrag i beskattningen från den inkomstrelaterade dagpenningen som från en löneinkomst. När du ansöker om ett ändringsskattekort för en förmån från arbetslöshetskassan, verkställs förskottsinnehållningen enligt förskottsinnehållningsprocenten på kortet, även om den understiger 25 %. Däremot är förskottsinnehållningen på ändringsskattekort som beviljats för lön alltid minst 25 %*.
Det är lättast att beställa ett nytt ändringsskattekort via MinSkatt. Du kan antingen skriva ut skattekortet själv i tjänsten eller ange att skattekortet skickas direkt till arbetslöshetskassan. När du beställer ändringsskattekortet för 2021 och anger att det skickas direkt till Arbetslöshetskassan Pro elektroniskt, får kassan det följande vardag.
Du behöver nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett identitetskort med chip för att logga in på skattemyndighetens tjänst.
*Enligt Skatteförvaltningens beslut 27.11.2015 ska minst 25 % uppbäras i förskottsinnehållning, om arbetslöshetsdagpenning eller alterneringsersättning betalas ut till en medlem och förskottsinnehållningsprocenten har beräknats för lön.

Se över din beskattning på hösten

Om du får inkomstrelaterad dagpenning bör du under hösten kontrollera om skattekortets inkomstgräns är tillräcklig även för återstoden av året. Om du märker att gränsen överskrids bör du beställa ett ändringsskattekort för återstoden av året. Kom ihåg när du uppskattar din inkomst att det är utbetalningsdagen som avgör skatteåret. Om utbetalningsdagen för till exempel inkomstrelaterad dagpenning för december 2020 ligger på januari månads sida, beskattas utbetalningen under skatteåret 2021. Det är också värt att notera att om du ansöker om ett ändringsskattekort för resten av året, använder vi det fortfarande i januari när vi betalar ut inkomstrelaterad dagpenning, om du inte har ansökt om ett nytt ändringsskattekort direkt i början av året.