Verotus ja verokorttien lähettäminen työttömyyskassaan

Työttömyyskassa Pro saa 1.2.2024 voimaan tulevat verotiedot suoraan verottajalta, joten näitä verokortteja ei tarvitse lähettää työttömyyskassaan (edellytyksellä, että olet ollut työttömyyskassa Pron jäsenenä tammikuussa 2024). Käytämme vuoden 2023 verotietoja vielä tammikuussa.

Lähetä muutosverokortti työttömyyskassaan, jos olet hakenut muutosta ennakonpidätykseen. 

Voit tarvita uuden verokortin, kun saat ansiopäivärahaa. Veroprosentti ei kuitenkaan aina pienene, vaikka tulot vähenisivät esimerkiksi aikaisempaan palkkatuloon verrattuna. Tämä johtuu siitä, että ansiopäivärahasta ei voi tehdä samoja vähennyksiä verotuksessa kuin palkkatulosta. Kun haet muutosverokortin työttömyyskassan etuutta varten, ennakonpidätys suoritetaan verokortissa määrätyn ennakonpidätysprosentin mukaan, vaikka se olisi alle 25 prosenttia. Sen sijaan palkkaa varten myönnetyn muutosverokortin ennakonpidätys on aina vähintään 25 prosentin suuruinen*.

Kätevimmin uuden muutosverokortin saat tilattua OmaVerosta. Verkkopalvelussa voit joko tulostaa verokortin itse tai merkata verokortin suoraan Työttömyyskassa Prohon lähetettäväksi. Kun valitset muutosverokortin lähetettäväksi suoraan Työttömyyskassa Prohon sähköisesti, on se kassalla seuraavana arkipäivänä.

Kirjautuaksesi verottajan palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin.

*Verohallinnon 20.11.2023 antama päätös.

Verotus kannattaa tarkistaa loppuvuonna

Jos olet ansiopäivärahan saajana, sinun kannattaa tarkistaa syksyllä, riittääkö verokortin tuloraja myös loppuvuodeksi. Jos huomaat, että se ei riitä, sinun kannattaa tilata muutosverokortti loppuvuodelle. Huomaa tuloarviota tehdessäsi, että maksupäivä ratkaisee verotusvuoden. Jos esimerkiksi joulukuun 2023 ansiopäivärahapäivien maksupäivä on tammikuun puolella, ne verotetaan vuoden 2024 verotuksessa. Kannattaa myös huomata, että jos haet muutosverokortin loppuvuodeksi, käytämme sitä vielä seuraavan vuoden tammikuussa maksettavien ansiopäivärahojen ennakonpidätykseen, ellet hae uutta muutosverokorttia heti vuoden alussa. 

Oman verotiedon tarkistaminen

Oman verotiedon voit tarkistaa Sähköisessä asioinnissa Tulo- ja verotiedot osion Verotiedot kohdassa.

Miksi suorasiirrossa on toimitettu eri veroprosentti kuin verokortilla näkyy?


Ansiopäivärahasta suoritettava ennakonpidätys on aina vähintään 25 %, ellet ole toimittanut työttömyyskassalle muutosverokorttia etuutta varten. Jos muutosverokorttia etuutta varten ei ole, työttömyyskassa joutuu siis käyttämään palkkaa varten myönnettyä verokorttia. Ennakonpidätys on tällöin vähintään 25 %, vaikka perusprosentti olisi palkkaverokortissa pienempi. Vähintään 25 prosentin ennakonpidätys perustuu Verohallinnon päätökseen ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä. Etuuden (esim. ansiopäiväraha) veroprosentti on usein palkkatulon veroprosenttia suurempi, koska siitä ei tehdä verotuksessa samoja vähennyksiä kuin palkkatuloista. 
Jos saat ansiopäivärahaa, suosittelemme muutosverokortin hakemista etuutta varten OmaVerossa. Muutosverokorttia hakiessa tulee tarkistaa kaikki tulot ja vähennykset koko vuodelta.  

Muutosturvarahan ennakonpidätys

Muutosturvarahasta suoritetaan ennakonpidätys palkkaverokortissa määrätyn lisäprosentin mukaan verohallinnon päätöksestä, joten kannattaa harkita muutosverokortin hankkimista etuutta varten myös tässä tapauksessa. Jos lähetät tai pyydät verottajaa lähettämään työttömyyskassaan muutosverokortin etuutta varten, ennakonpidätys suoritetaan muutosturvarahasta muutosverokortissa määrätyn perusprosentin mukaan.

Miksi verokortilla ja suorasiirrossa toimitetussa verokortissa  on eri tuloraja?

Sähköisessä asiointipalvelussa näkyvä tuloraja on Verohallinnon arvio asiakkaan ansiosidonnaisen päivärahan tulorajasta. Se perustuu asiakkaan verokortilla näkyvään arvioon palkan määrästä (päiväraha on yleisimmin noin 60 % palkan määrästä). 
Esimerkiksi:
Henkilön vuosipalkka on 19 000 € ja hänen palkan veroprosenttinsa on 4,5 % ja lisäprosentti on 27 %. Koska ansiosidonnaisen päivärahan määrä on yleisimmin noin 60 prosenttia palkan määrästä, Verohallinnon työttömyyskassalle välittämä etuuden tuloraja on 11 400 € ja pidätysprosentti 20%. Työttömyyskassa pidättää ansiosidonnaisesta päivärahasta Verohallinnon päätöksen mukaan 25 %.