Työttömyyskassa Pro tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa nopeuttaakseen hakemusten käsittelyä sekä varmistaakseen, ettei etuuksia makseta päällekkäisille ajoille. Näitä tahoja ovat esimerkiksi:

  • Kela, jolta kassa saa tietoa maksetuista etuuksista
  • Verottaja, jolta kassa saa suorasiirtona verokorttitiedot myös muutosverokortit
  • Tulorekisteri, josta kassa saa palkkatiedot. Tarvittaessa kassa joutuu pyytämään palkkatiedot jäseneltä.
  • Eläketurvakeskus, jolta kassa saa työsuhdetietoja
  • Väestörekisterikeskus, jolta kassa saa osoite- ja lapsitiedot

Yhteistyö mahdollistaa tietojen ristiinajon, automaattisen tietojenvaihdon sekä Työttömyyskassa Pron etuuskäsittelijöiden pääsyn viranomaisen palveluportaaleihin.

Tämä yhteistyö ei kuitenkaan poista hakijan ilmoitusvelvollisuutta esimerkiksi saamistaan muista etuuksista tai työtulosta päivärahakauden aikana.