Korotettu ansio-osa

Korotettua ansio-osaa maksetaan työllistymistä edistävien palveluiden ajalta, jos palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Korotettua ansio-osaa voi saada enintään 200 päivältä.    

Korotetun ansio-osan määrä

Tavallinen ansiopäiväraha määräytyy siten, että ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan sekä perusosan 32,40 € erotuksesta, ja ansio-osa on 20 prosenttia, kun palkka ylittää 3 078 € (= 95 x peruspäivärahan määrä vuoden 2019 määrässä). Korotetussa ansio-osassa vastaavat korvausosuudet ovat 55 prosenttia ja 25 prosenttia.

Tavallisen ansiopäivärahan määräytymisessä on sääntö, jonka mukaan ansiopäiväraha voi olla korkeintaan 90 % ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Korotetussa ansio-osassa tätä kattoa ei ole, vaan korotettu ansiopäiväraha voi nousta 100 prosenttiin ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta.

Korotetun ansio-osan laskenta

  • Ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on € 3 000 €
  • Vähennetään tel- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu, jolloin määräksi jää 2 872,80 €
  • päiväpalkka (jaettu 21,5:llä) on 133,62 €
  • ansiopäiväraha korotetulla ansio-osalla korotettuna on 32,40 € + (0,55 x (133,62– 32,40) = 88,07 euroa päivässä