TYÖTTÖMYYSKASSA PRON TIETOSUOJASELOSTE


Tässä tietosuojaselosteessa pyrimme kertomaan mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi. Tutustu rauhassa ja ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla herää jotain kysyttävää.

 

Tietosuojaselosteen sisältö

1.Rekisterinpitäjän yhteystiedot

2.Mitä henkilötietoja Työttömyyskassa Pro kerää

3.Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeusperusta

4.Mistä keräämme henkilötietoja

5.Henkilötietojen käsittelijät ja luovuttaminen muille

6.Henkilötietojen suojaamistoimet

7.Henkilötietojen säilytysaika

8.Yksityisyyden suojaan liittyvät jäsenen oikeudet

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Työttömyyskassa Pro ry on rekisterinpitäjä kaikkien jäsentensä osalta

Rekisterin nimi on Työttömyyskassan jäsen- ja maksurekisteri (jäljempänä rekisteri)

Työttömyyskassa Pro
y-tunnus 0571104-7

Työpajankatu 13 A, PL 1
00581 Helsinki

09 1727 3444 ark. klo 9.00 – 15.00 

www.prokassa.fi

Rekisterivastaava: kassanjohtaja Mervi Ruokola, mervi.ruokola(a)proliitto.fi

Tietosuojavastaava: Tero Wiheriäkoski, tero.wiheriakoski(a)proliitto.fi

Tietopyynnöt: jasenasiat@proliitto.fi

 

2. Mitä henkilötietoja Työttömyyskassa Pro kerää

Keräämämme tiedot voi jaotella seuraaviin viiteen ryhmään:

1) Henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, jäsennumero, työttömyyskassan liittymispäivä, jäsenmaksutiedot

2) Yhteystiedot: osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite

3) Päivärahan maksatukseen liittyvät tiedot: jäsenen perustiedot ja maksuperusteet, työvoimapoliittiset lausunnot, kurssitiedot, työttömyystiedot ja työssäolotiedot, maksu- ja päätöshistoriatiedot ja jäsenen vuosikertymät.

4) Jäsenen takaisinperintätapaukset ja valitusasiat.

5) Muut tiedot: asiointikieli, lähetyslupa sähköpostille ja tekstiviestille, kirjeet sähköisesti

 

3. Henkilötietojen käsittelytarkoitus ja oikeusperusta

Työttömyyskassan tehtävänä on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansiopäivärahan ja muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Erilaisia käsittelytoimia ovat esimerkiksi päivärahan määrittely, päätöksen antaminen ja jäsenen neuvonta.

Työttömyyskassa Pron oikeus käsitellä jäsentensä henkilötietoja perustuu pääosin lakisääteiseen velvoitteeseen.

 

4. Mistä keräämme tietoja

Rekisteriin saadaan tietoja säännönmukaisesti hakijan itsensä toimittamasta etuus- ja jäsenhakemuksesta sekä jäsenen toimittamista lissätiedoista ja etuushakemuksen liitteistä.

Lisäksi työttömyyskassa saa oikeusperustaisesti tietoja väestörekisterikeskuksesta, jäsenrekisteristä, työ- ja elinkeinotoimistosta, Kelalta, eläkelaitoksilta, Eläketurvakeskuksesta, verottajalta, työnantajilta ja tarvittaessa muilta työttömyyskassoilta.

Tavallista on, että joudumme kysymään jäseneltä etuushakemukseen liittyviä lisätietoja tai tarkennuksia. Tietojen kysyminen on tarpeellista tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.

 

5. Henkilötietojen käsittelijät ja luovuttaminen muille ilman eri suostumusta

Henkilötietoja voivat rajoitetusti käyttää seuraavat tahot:

- Työttömyyskassa Pron henkilökunta tehtäväkuvan mukaisella käyttövaltuutuksella

- Työttömyyskassa Pron yhteistyökumppanit voivat käsitellä rajoitetusti henkilötietoja. Käsittelystä on tehty osapuolia sitova sopimus, jossa tietosuojaa koskevat sitoutumukset on huomioitu.

Voimme luovuttaa jäsenen henkilötietoja Työttömyyskassa Pron valtuuttamille ulkopuolisille palvelun tarjoajille, jotka käsittelevät tietoja puolestamme ja lukuumme. Luovutus perustuu lakiin tai osapuolia sitovaan sopimukseen ja tietosuojaa koskeviin sitoutumuksiin. Nämä tahot ovat tyypillisesti viranomaisia tai Työttömyyskassa Prolle tietohallintopalveluja tarjoavat yritykset. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

6. Henkilötietojen suojaamistoimet

Huolehdimme henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta sekä teknisin että organisatorisin suojatoimenpitein. Käytössämme on ajanmukaiset tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät ohjeistukset ja ohjelmat, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja erilaisilta vahingoilta ja väärinkäytöksiltä.

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

 

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on etuuden toimeenpanon ja etuusasian hoitamisen kannalta välttämätöntä. Perusperiaate on, että jäsenen lähettämiä asiakirjoja säilytetään rekisterissä 10 vuotta saapumispäivästä, jonka jälkeen ne tuhotaan. Jäsenyyden päättyessä, säilytetään jäsenyystietoja rekisterissä enintään 10 vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen.

 

8. Yksityisyyden suojaan liittyvät jäsenen oikeudet

Jäsenellä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: jasenasiat@proliitto.fi.

Huomaathan, että kaikki oikeudet eivät ole ehdottomia. Jos haluat käyttää allä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Jos olet tyytymätön vastaukseemme, voit viedä asian tietosuojavaltuutetun tutkittavaksi.

Oikeus pyytää pääsyä tietoihisi (tarkastusoikeus)

Jäsenellä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. On muutoinkin tärkeää, että tarkistat ja korjaat tietosi säännöllisesti. Voit milloin tahansa tarkastaa henkilö-, yhteys- ja jäsentietosi www.prokassa.fi > Sähköinen asiointi

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista. Voit myös itse korjata tietosi www.prokassa.fi > Sähköinen asiointi

Oikeus tietojen poistamiseen

Jäsenellä on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

- Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin.

- Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.

- Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole perusteltua syytä.

- Tietojen käsittely on lainvastaista.

Työttömyyskassa Prolla voi olla oikeutettuun etuun tai lakiin perustuva oikeus käsitellä henkilötietojasi myös tietyn ajan jäsenyyden päättymisen jälkeen.

Vastustamisoikeus ja sähköisen markkinoinnin kielto

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa tietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Työttömyyskassa Pron jäsenenä voit saada tilanteeseesi liittyviä notifikaatioita- ja uutiskirjeitä sähköpostilla. Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä lähettämästä näitä kirjeitä.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa.

Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.