Ilmoittaudu työnhakijaksi lomautuksen alkaessa

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä Oma asiointi -palvelussa osoitteessa www.tyomarkkinatori.fi         

Lue TE-toimiston ohjeet huolellisesti ja noudata niitä, jotta työnhaku pysyy varmasti voimassa. Tarkista myös ilmoittautumisen jälkeen, että olet varmasti ilmoittautunut hakevasi kokoaikatyötä. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa, jos et hae kokoaikatyötä.

Pidä työnhaku voimassa koko lomautuksen ajan. Jos lomautus toteutetaan eri pituisina jaksoina, muista aktivoida työnhaku jokaisen lomautusjakson alkaessa, jos et ole pitänyt työnhakua voimassa myös lomautusten välisinä aikoina.

Jos sinulla on yritystoimintaa, sinun täytyy antaa tästä selvitys TE-toimistolle. Jos olet opiskellut työn ohessa ja sinut lomautetaan, ilmoita opinnoista TE-toimistoon. 

Hae ansiopäivärahaa työttömyyskassasta

Lähetä ensimmäinen hakemus työttömyyskassaan. Ansiopäivärahaa on nopeinta ja turvallisinta hakea kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta lähetettävillä hakemuksilla. Jos tämä ei ole mahdollista, voit tulostaa ansiopäivärahahakemuksen ja postittaa sen liitteineen työttömyyskassaan. Tällöin sinulle postitetaan jatkohakemus ensimmäisen ansiopäivärahapäätöksen yhteydessä ja sen jälkeen aina ansiopäivärahamaksun yhteydessä. 

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen, joten voit hakea ansiopäivärahaa vain hakemuksen lähettämispäivään asti. Ansiopäivärahaa ei makseta kolmea kuukautta vanhemmalta ajalta, joten hakemusten, myös jatkohakemusten, täytyy olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat ansiopäivärahaa maksettavaksi.

Täytä hakemus kohta kohdalta huolellisesti. Voit täydentää hakemusta jälkikäteen, jos sinulla ei ole kaikkia tarvittavia liitteitä vielä saatavilla siinä vaiheessa, kun hakemus pitäisi lähettää kassaan.

Hakemuksen lähettämisrytmi

Hakemuksen lähettäminen kannattaa rytmittää sen mukaan, miten sinut lomautetaan. 

Lomautusta on joka toinen viikko

Jos sinut lomautetaan joka toiseksi viikoksi (ns. vuoroviikkolomautus), lähetä ensimmäinen hakemus työttömyyskassaan sen kuukauden lopulla, kun lomautus on alkanut. Jos lomautus alkaa esimerkiksi 2.1., lähetä hakemus tammikuun lopussa. Ilmoita hakemuksessa sekä työ- ja lomautusviikot ajalta 2.1.–31.1. Lähetä seuraavat hakemukset aina kuukausittain.   

Lomautusta on eripituisissa jaksoissa

Jos sinut lomautetaan yhdenjaksoisesti enintään kahdeksi viikoksi, lähetä hakemus työttömyyskassaan aina kunkin lomautusjakson päätyttyä. Jos ensimmäinen lomautusjakso on esimerkiksi 2.1.–15.1., lähetä hakemus 15.1. Jos seuraava lomautusjakso on 25.3.–7.4., lähetä hakemus 7.4. Jos lomautus jatkuu vielä 7.4. jälkeen vastaavanlaisissa jaksoissa kuin edellä, lähetä hakemus aina kunkin lomautusjakson päätyttyä.  

Lomautus on toistaiseksi

Lähetä ensimmäinen hakemus kahden lomautusviikon jälkeen. Hae ansiopäivärahaa tämän jälkeen neljän kalenteriviikon jaksoissa. Jatkohakemukset kannattaa lähettää kassan sähköisen asiointijärjestelmän kautta (sähköinen asiointi). 

Lomautus on lyhennettyä työviikkoa tai työpäivää

Jos sinut lomautetaan lyhennetylle työviikolle, lähetä hakemukset palkanmaksujaksoittain. Jos palkanmaksu on kuukausi, lähetä ensimmäinen hakemus sen kuukauden viimeinen päivä, jona lomautus on alkanut. Jos lomautus alkaa 2.1., lähetä hakemus 31.1. Lähetä seuraava hakemus koko helmikuulta jne.    

Hakemuksen mukana lähetettävät liitteet

Ansiopäiväraha lasketaan palkkatietojen perusteella. Työttömyyskassa saa palkkatiedot tulorekisteristä, joten palkkatodistusta ei tarvitsisi periaatteessa lähettää hakemuksen mukana. Tulorekisterin kautta saadut palkkatiedot ovat kuitenkin olleet toisinaan niin puutteelliset ansiopäivärahan laskemista varten, että tietoihin on jouduttu pyytämään täydennystä. Tästä syystä palkkatodistuksen saa edelleen lähettää hakemuksen mukana. Palkkatodistus voi olla täysiltä palkanmaksukuukausilta. Jos lomautus alkaa 15.1., voi palkkatodistus olla ajalta 1.7.–31.12.

Hakemuksen mukana lähetetään kuitenkin:

  • lomautusilmoitus
  • Työsopimus, jos työsuhde on määräaikainen
  • Viimeksi vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös, jos sinulla on yritystoimintaa, esimerkiksi maa- tai metsätaloutta tai muuta yritystoimintaa. Kassa tarkastaa päätöksestä, sisältääkö se sellaista tuloa, joka voisi vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen. Katso kohdasta lomautustavat, miten yritystulo vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen esimerkiksi lyhennetyn työviikon ajalta. 
  • Päätös sosiaalietuuksista, esimerkiksi kotihoidon tuesta tai osatyökyvyttömyyseläkkeestä
  • Muutosverokortti

Saamme verotiedot suoraan verottajalta. Palkkaa varten myönnettyjen verokorttien ennakonpidätys on verohallinnon päätöksen mukaan vähintään 25 prosenttia, vaikka pidätysprosentti olisi verokortissa pienempi. Etuutta varten myönnetyn muutosverokortin ennakonpidätys pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.

Tarkista, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet, ennen kuin lähetät hakemuksen työttömyyskassalle. Puutteelliset liitteet viivästyttävät aina ansiopäivärahan käsittelyä. 

Hakemuksen käsittelyn etenemistä ja sen maksupäivän voi tarkistaa kassan sähköisestä asioinnista. 

Kun lomautus päättyy  tai keskeytyy

Kun lomautus päättyy kokonaan, ilmoita asiasta TE-toimistoon. Voit myös lähettää jatkohakemuksen kassaan jäljelllä olevilta lomautuspäiviltä, vaikka hakujakso olisi alle neljä viikkoa tai kuukausi. Esimerkiksi jos lomautus päättyy 12.3., ja olet lähettänyt edellisen hakemuksen 28.2. asti, voit lähettää hakemuksen ajalta 1.3.-12.3. jo 12.3.

Jos lomautus keskeytyy tilapäisesti vuosiloman vuoksi tai työnantaja kutsuu sinut tilapäisesti töihin, voit pitää työnhaun voimassa myös keskeytyksen aikana, jotta työnhaku on varmasti voimassa lomautuksen taas jatkuessa keskeytyksen jälkeen. Jos keskeytys johtuu vuosilomasta, voit jatkaa päivärahan hakemista normaalissa rytmissä. Ilmoita kuitenkin hakemuksen päiväkohtaisessa selvityksessä vuosilomapäivät. Jos lomautus keskeytyy tilapäisesti työn vuoksi ja työjakso kestää alle kuukauden, voit jatkaa päivärahan hakemista myös tässä tapauksessa normaalirytmissä. Ilmoita kuitenkin työpäivät hakemuksen päiväkohtaiseen selvitykseen.