Usein kysyttyjä kysymyksiä lomautuksesta

Minut lomautetaan. Mitä minun tulisi tehdä ensimmäiseksi?

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan verkossa. Työnantaja ei voi tehdä ilmoittautumista puolestasi. Työnhaku alkaa siitä päivästä, kun olet ilmoittautunut. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jona työnhaku on voimassa. Ilmoittautumaan pääset tästä.

Mikä tulee olemaan ansiopäivärahani suuruus?

Voit laskea päivärahan tason kassan sähköisessä asioinnissa, johon pääset kirjautumaan tästä. Kun olet kirjautunut sisään, etusivulla on osio, jossa lukee päivärahalaskuri. 

Milloin ja miten haen päivärahaa?

Kätevimmin se hoituu kassan sähköisessä asioinnissa, johon pääset kirjautumaan tästä

Huomaa, että ansiopäivärahaa ei voi hakea etukäteen. Sitä ei myöskään makseta kolmea kuukautta vanhemmalta ajalta.
Jos olet lomautettu yhdenjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa, täytä ansiopäivärahahakemus kahdelta ensimmäiseltä lomautusviikolta ja lähetä se kassaan vasta sen jälkeen, kun kaksi viikkoa on kulunut. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä asiointia hakemuksen lähettämiseen, postita hakemus liitteineen.  

Jos sinut on lomautettu säännöllisesti joka toiseksi viikoksi, lähetä ensimmäinen hakemus kassaan, kun lomautuksen alkamisesta on kulunut kolme viikkoa. Jos ensimmäinen lomautusviikko on esimerkiksi viikko 50 ja seuraava lomautusviikko on viikko 52, lähetä hakemus viikon 52 sunnuntaina.

Jos sinut lomautetaan lyhennetylle työviikolle (sinulla on viikon aikana kokonaisia lomautus- ja työpäiviä), lähetä hakemus kassaan, kun sinulla on ollut vähintään kahdeksan lomautuspäivää. Jos sinulla on lomautuspäiviä vain silloin tällöin, lähetä hakemus lyhyemmältä ajalta, jotta ansiopäivärahapäivät eivät "vanhenisi", sillä ansiopäivärahaa maksetaan vain kolmelta kuukaudelta taannehtivasti.      

Jos olet lomautettu omavastuuajan (seitsemän päivää) etkä tiedä, milloin sinut lomautetaan uudelleen, voit lähettää hakemuksen omavastuuajalta.  

Lähetä hakemuksen mukana

  • Työnantajalta saamasi lomautusilmoitus. Kassalle riittää esim. sähköpostitse lähetetty ilmoitus, jota ei ole "kynällä" allekirjoitettu.
  • Päätös mahdollisesta sosiaalietuudesta (katso hakemuslomakkeesta, mistä etuuksista tarvitaan päätös)
  • Henkilökohtainen verotuspäätös, jos sinulla on sivutoimista yritystoimintaa, esimerkiksi maa- tai metsätaloutta
  • Muutosverokortti, jos et ole tilannut sitä suoraan työttömyyskassaan. Työttömyyskassa on saanut 1.2. voimaan tulleet verotiedot suoraan verottajalta, joten ennakonpidätys tehdään ko. tiedon mukaan, jos kassalla ei ole muutosverokorttia. Huomaa, että näissä verokorteissa ennakonpidätys on vähintään 25 %.

Voit tilata muutosverokortin ansiopäivärahaa varten OmaVerosta

Työttömyyskassa saa palkkatiedot tulorekisteristä, joten palkkatodistusta ei tarvitsisi periaatteessa lähettää. On kuitenkin ilmennyt, että tiedot ovat olleet usein puutteelliset, joten kannattaa varautua siihen, että työttömyyskassa voi joutua pyytämään palkkatietoihin täydennystä, jos tiedot eivät ole riittävät päivärahan laskemista varten. Käsittelyn sujuvoittamiseksi palkkatodistuksen voi siten edelleen lähettää. Ansiopäiväraha lasketaan lomautusta edeltävien noin kuuden kuukauden tulojen perusteella (jos työssäoloehto on täyttynyt tänä aikana), jos lomautus alkaa viimeistään 2.9.2024. TYössäoloehdon pituus muuttuu 2.9.2024, joten mikäli lomautus alkaakin esimerkiksi 1.10.2024, tarvitaan palkkatodistus 12 kuukaudelta.  

Miten toimin sen jälkeen, kun olen lähettänyt ensimmäisen hakemuksen?

Kun olet lähettänyt ensimmäisen hakemuksen kassaan ja lomautus jatkuu edelleen, lähetä seuraava hakemus, kun on kulunut seuraavat neljä kalenteriviikkoa. Jos maksamme soviteltua päivärahaa, rytmitä ansiopäivärahan hakeminen yhtenäiseksi palkkajakson kanssa (kuukausi tai neljä kalenteriviikkoa). 

Menin sähköiseen asiointiin katsomaan tulorekisteritietojani, mutta siellä lukee "tulorekisteritieto puuttuu". Mistä tämä johtuu?

Kassa saa tulorekisteristä tiedot vasta sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen kassaan. Jos haluat käydä katsomassa omia tietojasi tulorekisteristä tätä ennen, sinun täytyy kirjautua tulorekisteriin (www.tulorekisteri.fi)

Mistä voin tarkistaa, missä vaiheessa hakemukseni käsittely on?

Voit seurata hakemuksesi käsittelyn etenemistä sähköisessä asioinnissa. Kassan etusivulla on puolestaan kerrottu kassaan tulleiden hakemusten käsittelytilanne. 

Onko merkitystä päivärahan maksamiselle, miten olen lomautettuna?

Kyllä on merkitystä. Selkein lomautustapa on olla lomautettuna aina kokonaisia kalenteriviikkoja. Jos tämä ei ole mahdollista, niin selkeä lomautustapa on myös olla lomautettuna kokonaisia työpäiviä kalenteriviikon aikana (ns. lyhennetty työviikko). Tässä vaihtoehdossa voi tosin joutua sovitellun päivärahan piiriin, mikäli sinulla on myös jotain muuta tuloa, esimerkiksi sivutyöstä tai sinulla on yritystoimintaa. Tällöin huomioimme lomauttavalta työnantajaltasi saamasi palkan sekä sivutulon tai yritystulon ja maksamme soviteltua päivärahaa. Ja jos olet osa-aikatyössä ja sinut lomautetaan lyhennetylle työviikolle (sinulla on sekä työpäiviä, että lomautuspäiviä kalenteriviikon aikana), maksamme tässäkin tapauksessa soviteltua päivärahaa. 
Hankala vaihtoehto on olla lomautettuna sekalaisesti eli sinulla on samalla viikolla esimerkiksi vajaita lomautuspäiviä ja kokonaisia lomautuspäiviä. Näissä tapauksissa maksamme soviteltua päivärahaa ja tulot huomioidaan sille sovittelujaksolle, jona ne on maksettu.    

Maksetaanko arkipyhiltä ansiopäivärahaa? 

Jos saat kuukausipalkkaa ja olet lomautettuna vain osan sellaisesta kuukaudesta, jossa on arkipyhiä, emme maksa arkipyhiltä ansiopäivärahaa, koska näiltä päiviltä ei pääsääntöisesti tehdä vähennystä palkkaan. Jos olet lomautettuna esimerkiksi pääsiäisviikon, maksamme ansiopäivärahaa neljältä päivältä. On myös aloja, joissa arkipyhät ovat lomautuspäiviä siitä syystä, että työtä tehdään myös arkipyhinä. Tällöin maksamme arkipyhiltä ansiopäivärahaa, jos ne olisivat olleet työpäiviä ilman lomautusta ja palkka on vähennetty lomautuspäiviltä. Joillakin aloilla maksetaan arkipyhäkorvauksia, jolloin ansiopäivärahaa ei makseta arkipyhäpäiviltä arkipyhäkorvauksen vuoksi. 

Miten maksan jäsenmaksua lomautuksen aikana?

Jos olet lomautettu kokonaan (et saa palkkaa), sinun ei tarvitse maksaa jäsenmaksua itse. Sinun ei myöskään tarvitse ilmoittaa lomautuksesta erikseen liiton jäsenpalveluun Työttömyyskassa perii työttömyyspäivärahasta jäsenmaksun, joka on 32 senttiä (v. 2024) per maksettu päivärahapäivä. Jos olet lomautettuna osittain (saat palkkatuloa), maksa jäsenmaksu palkkatulosta normaalisti.

Olen osa-aikatyössä tarvittaessa 0-37,5 tuntia viikossa. Työnantajani ilmoitti, että sillä ei ole tarjota työtä seuraavaan kahteen viikkoon. Tarvitseeko työttömyyskassa todistuksen tästä?

Ei tarvitse, koska sinulle ei ole määritelty minimi viikkotyöaikaa. Hae päivärahaa normaalisti samassa rytmissä, kuten aikaisemminkin ja ilmoita työtön niille viikoille, joille työnantaja ei ole tarjonnut työtä. 

Olin jo sopinut vuosiloman pitämisestä, mutta nyt minut lomautetaan. Miten ilmoitan loman?

Ilmoita vuosiloma ansiopäivärahahakemuksessa merkkaamalla "loma" vuosilomapäivien kohdalle, sillä vuosiloman ajalta ei makseta ansiopäivärahaa, vaan loma-aika hypätään yli ansiopäivärahan maksamisessa, ja ansiopäivärahan maksamista jatketaan vuosiloman jälkeen normaalisti.

Vaikuttaako vuosilomalisä ansiopäivärahaan?

Ei vaikuta, jos on kyse kokoaikatyöhön perustuvan vuosiloman ajalta maksettavasta vuosilomalisästä.

Minulle maksetaan lomaraha kokoaikatyöstä lomautukseni aikana. Vaikuttaako se päivärahaani?

Ei vaikuta.

Minulla on puhelinetu käytössä myös lomautuksen aikana. Vaikuttaako tämä ansiopäivärahaani?

Ei vaikuta, jos olet lomautettu kokonaisia päiviä ja maksamme sinulle täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä. 

Täytyykö lomautusilmoitus olla allekirjoitettu?

Työttömyyskassa ei edellytä tätä, vaan kassalle riittää myös vaikkapa sähköpostitse lähetetty ilmoitus.

Olen kokonaan lomautettuna. Jos sairastun lomautukseni aikana, miten toimin?

Jos olet kokonaan lomautettuna ja sairaus kestää vain muutaman päivän, maksamme ansiopäivärahaa ihan normaalisti lomautuspäiviltä. Jos sairausloma kestää yli 10 päivää, sinun täytyy hakea Kelasta sairauspäivärahaa, sillä ansiopäivärahaa maksetaan vain Kelan sairausvakuutuslain mukaiselta omavastuuajalta. Sairauspäivärahahakemus löytyy Kelan sivuilta.

Minut on lomautettu lyhennetylle työpäivälle. Jos sairastun, miten toimin?

Jos sairastut lomautuksen aikana, maksamme soviteltua päivärahaa Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta (= sairastumispäivä + 9 seuraavaa arkipäivää) sillä edellytyksellä, että olemme maksaneet sinulle päivärahaa myös sairastumista edeltävältä päivältä. Sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen soviteltua päivärahaa ei ole mahdollista saada. Työnantaja hakee Kelalta palkanmaksuun liittyvän Kelan sairauspäivärahan palkanmaksuvelvollisuuden ajalta. Sinulla on mahdollisuus hakea palkanmaksuvelvollisuuden ajalta itsellesi jäljelle jäävä sairauspäivärahan osuus. Sitä ei pystytä sanomaan, jääkö maksettavaa, mutta Kela laskee sen aina jokaisen hakijan kohdalla erikseen. Jos maksettavaa ei jäisi, on mahdollista hakea toimeentulotukea. 

Voinko tienata lomautukseni aikana?

Jos olet kokonaan lomautettu ja menet lomautuksen aikana "keikkatyöhön" toisen työnantajan palvelukseen enintään kahdeksi viikoksi, maksamme soviteltua päivärahaa. Tällöin 50 prosenttia tuloista vaikuttaa päivärahaan vähentävästi. Jos taas työllistyt omalle työnantajallesi kokonaisiksi työpäiviksi, jätämme työpäivät maksamatta ja maksamme hakujaksoon sisältyviltä lomautuspäiviltä täyttä päivärahaa.   

Olen vanhuuseläkkeellä, mutta olen jatkanut edelleen työntekoa ja nyt minut lomautetaan. Olenko oikeutettu ansiopäivärahaan?

Ansiopäivärahaa ei voida maksaa, sillä vanhuuseläke on ansiopäivärahan maksamisen estävä sosiaalietuus.  

Ryhdyin nostamaan osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, mutta olen edelleen kokoaikatyössä ja minut lomautetaan. Olenko oikeutettu päivärahaan?

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, sillä osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole ansiopäivärahaan vaikuttava sosiaalietuus. Voit edelleen nostaa eläkettä lomautuksen aikana. Ansiopäivärahaa maksetaan täysimääräisenä. Eläkettä ei siis vähennetä ansiopäivärahasta.    

Olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja minut lomautetaan. Miten ansiopäivärahani lasketaan ja miten eläke vaikuttaa ansiopäivärahaani?

Ansiopäivärahan taso lasketaan eläkettä edeltävien tulojen perusteella, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen tänä aikana. Osatyökyvyttömyyseläke vähennetään ansiopäivärahasta täysimääräisesti. Jos eläke on esimerkiksi 1 000 euroa kuukaudessa, saat 1 000 euroa vähemmän ansiopäivärahaa kuukaudessa.

Jos sinut on lomautettu vain osan kalenteriviikosta eli sinulla on myös työpäiviä lomautuspäivien lisäksi, maksamme soviteltua ja vähennettyä päivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että eläke vähennetään ansiopäivärahasta sataprosenttisesti. Lisäksi huomioimme palkan, joka sinulle on maksettu lomautuskuukaudelta ja maksamme soviteltua ansiopäivärahaa. Tällöin voi käydä niin, että soviteltua ansiopäivärahaa ei jää maksettavaksi. 

Lomautukseni peruttiin, mutta olin jo ehtinyt ilmoittautua työnhakijaksi. Miten toimin?

Ilmoita TE-toimistoon lomautuksesi peruuntumisesta, jolloin TE-toimisto lähettää lausunnon lomautuksesi peruuntumisesta kassaan. 

Lomautukseni päättyi aikaisemmin kuin mitä oli sovittu. Miten toimin?

Ilmoita TE-toimistoon lomautuksen päättymisestä. Jos sinulla on vielä hakematta päivärahaa lomautuspäiviltä, lähetä hakemus jäljellä olevista lomautuspäivistä. 

 

Päivärahan laskemiseen liittyviä kysymyksiä

Työttömyyskassa ilmoittaa saavansa palkkatiedot tulorekisteristä, joten tarvitseeko minun lähettää palkkatodistusta?

Periaatteessa ei tarvitsisi, koska työttömyyskassa pyrkii ensisijaisesti käyttämään tulorekisterin tietoja. Ongelmana on kuitenkin ollut se, että työnantajat ovat ilmoittaneet tulotietoja hyvin eri tasoisesti, joten tietoihin on jouduttu pyytämään täydennystä. Jos tiedät jo nyt, että yrityksesi palkkatiedot on ilmoitettu hyvin perustasolla, esimerkiksi lomarahoja ei ole eritelty, sinun kannattaa lähettää palkkatodistus tai palkkalaskelmat. Jos lomautuksesi alkaa viimeistään 2.9.2024, voi palkkalaskelmat olla ajalta 1.3.–31.8.2024. Jos lomautus alkaa vasta esim. 1.10.2024, lähetä palkkalaskelmat ajalta 1.10.2023-30.9.2024, koska työssäoloehdon pituus muuttuu 2.9.2024 alkaen 12 kuukauteen. 

Huomaa, että sitten on eräitä poikkeuksia, jolloin päiväraha lasketaan joltain muulta ajalta kuin suoraan lomautusta edeltävältä ajalta. Näin menetellään esimerkiksi silloin, jos olet ollut vanhempainvapaalla tai kotihoidon tuella etkä ole ehtinyt olla vähintään työssäoloehtoon vaadittavaa aikaa vapaalta palattuasi ja ennen lomautuksen alkamista.  

Olen osittaisella hoitovapaalla ja minut lomautetaan. Miltä ajalta ansiosidonnainen päivärahani lasketaan?

Ansiopäiväraha lasketaan työstä, jota olet tehnyt ennen osittaista hoitovapaata ja jos olet ollut työttömyyskassan jäsen tänä aikana. Jos olet ollut vanhempainvapaalla ja kotihoidon tuella ennen osittaista hoitovapaata, nämä jaksot hypätään yli ja ansiopäivärahan taso lasketaan vanhempainvapaata edeltävän työn perusteella edellyttäen, että olet ollut työttömyyskassan jäsen ja täyttänyt työssäoloehdon ennen vanhempainvapaalle jäämistä. Sillä ei ole merkitystä, kuinka pitkään olet ollut osittaisella hoitovapaalla. Joten päiväraha voidaan joutua määrittelemään hyvinkin pitkältä ajalta. Ansiopäivärahan tasoon ei kuitenkaan voida tehdä indeksikorotusta. Pyydä työnantajaltasi palkkatodistus osittaista hoitovapaata edeltävältä ajalta, sillä osittainen hoitovapaa-aika ei ilmene tulorekisteristä. 

Jos olet liittynyt jäseneksi vasta osittaisen hoitovapaan aikana, päiväraha joudutaan laskemaan osittaisen hoitovapaan aikaisen työn perusteella.

Jos Kela maksaa sinulle osittaista hoitorahaa tai joustavaa hoitorahaa lomautuksen aikana, nämä vähennetään ansiopäivärahasta. 

Olen osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Miltä ajalta ansiopäivärahani lasketaan?

Ansiopäiväraha lasketaan lomautusta edeltäneiden tulojen perusteella, vaikka olisit tehnyt osa-aikatyötä jäätyäsi osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole ansiopäivärahan laskemisessa yli hypittävää aikaa. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei toisaalta vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen, sillä eläke ei ole ansiopäivärahaa vähentävä etuus.    

Olen opiskellut viime tammikuusta lähtien ja olen työskennellyt samalla osa-aikaisesti opintojeni ohella. Työnantajani lomauttaa minut joulukuussa. Miltä ajalta ansiosidonnainen päivärahani lasketaan?

Opiskeluaika ei ole yli hypättävää aikaa ansiopäivärahan tason laskemisessa, jos olet työskennellyt opintojesi aikana niin paljon, että työ täyttää työssäoloehtoa. Joten ansiopäivärahan laskentaan otetaan mukaan myös nämä työjaksot.

Olen työskennellyt vapaaehtoisesti osa-aikaisesti. Miltä ajalta ansiopäivärahani lasketaan, kun minut lomautetaan?

Jos olet työskennellyt osa-aikatyössä niin paljon, että työ täyttää työssäoloehdon, ansiopäiväraha lasketaan lomautusta edeltävien tulojen perusteella. Ansiopäiväraha lasketaan siis ajalta, jona työssäoloehto on täyttynyt. 

Minulla on ollut huomattavasti paremmat tulot viime talvena kuin mitä ne ovat olleet syksystä lähtien. Minut lomautetaan joulukuussa. Kuinka pitkältä ajalta ansiopäivärahani lasketaan?

Ansiopäiväraha lasketaan lomautusta edeltävien tulojen perusteella ja ajalta, jona työssäoloehto on täyttynyt. Valitettavasti ansiopäivärahan laskentajaksoa ei voida pidentää siitä syystä, että tulot ovat olleet viime talvena paremmat.