Ansiopäivärahan hakeminen


 

Ilmoittaudu työnhakijaksi

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon

Lue lisää

Lähetä kassaan ensimmäinen hakemus ja liitteet

Ansiopäivärahaa haetaan Pro-kassasta

Lue lisää

Lähetä jatkohakemus

Lähetä jatkohakemus

Lue lisää

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Työttömyyskassa saa lausunnon tämän jälkeen suoraan TE-toimistolta. Näet lausuntotiedon myös sähköisestä asioinnista heti kun se on saapunut kassalle. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa ja omavastuuaika asettaa vain ajalta, jona työnhaku on voimassa. Työnhaku kannattaa  aktivoida heti työsuhteen päätyttyä, vaikka saisit työnantajaltasi tukipaketin. Oikeuden ansiopäivärahaan voi nimittäin menettää, jos olet ollut poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Oikeus ansiopäivärahaan palautuu vasta sen jälkeen, kun olet täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon kokonaan uudelleen.    

Lähetä työttömyyskassaan ensimmäinen hakemus ja liitteet

Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassasta. Voit lähettää ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen ja liitteet työttömyyskassaan kahden viikon työttömyyden tai lomautuksen jälkeen. Kätevimmin hakemuksen ja liitteet saa lähetettyä Pro-kassan sähköisen asioinnin kautta.  Mutta voit myös täyttää paperilomakkeen ja lähettää sen liitteineen postitse, mikäli sähköisen asioinnin käyttäminen ei ole mahdollista. Huomaa, että ansiopäivärahaa ei voi hakea etukäteen, mutta sitä täytyy kuitenkin hakea 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haluat ansiopäivärahaa maksettavan. 

Työttömyyskassa saa palkkatiedot tulorekisteristä

Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisteristä saatavien palkkatietojen perusteella, mutta tiedot eivät ole aina riittävät. Pyydämme tässä tapauksessa täydentämään tietoja tai pyydämme palkkatodstuksen. Sinun kannattaa myös itse tarkastaa ennen hakemuksen lähettämistä, ovatko tietosi tulorekisterissä oikein. Jos niissä on puutteita, pyydä työnantajaasi korjaamaan tiedot.

Palkkatodistuksen saa tulorekisteristä huolimatta edelleen lähettää hakemuksen mukana. Ansiopäiväraha lasketaan kokonaan työttömälle välittömästi työttömyyttä edeltäviltä työssäoloviikoilta. Jos työttömyys alkaa esimerkiksi 15.1.2024, voi palkkatodistus olla ajalta 1.7.2023−14.1.2024 edellyttäen, että jokainen viikko on ollut työssäoloehdon täyttävä viikko. Jos haet ansiopäivärahaa lomautuksen perusteella, voi palkkatodistus olla lomautuksen alkamista edeltäviltä täysiltä kuukausilta. Jos lomautus alkaa esimerkiksi 15.1.2024, voi palkkatodistus olla ajalta 1.7.−31.12.2023 edellyttäen, että jokainen viikko on ollut työssäoloehdon täyttävä viikko. Jos 26 viikon työssäolo ei ole täyttynyt välittömästi ennen työttömyyttä tai lomautusta, palkkatodistus täytyy olla niin pitkältä ajalta, että todistuksessa on 26 työviikon palkkatiedot.  

Hakemuksen mukana lähetettävät liitteet

  • Irtisanomisilmoitus, jos sinut on irtisanottu
  • Työsuhteen päättämistä koskeva sopimus, jos sellainen on tehty
  • Työsopimus, jos vastaanotat osa-aikaisen työn
  • Lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu. Työttömyyskassalle riittää esimerkiksi sähköpostitse lähetetty ilmoitus, jota ei ole "kynällä" allekirjoitettu.
  • Viimeksi vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös, jos sinulla on yritystoimintaa, esimerkiksi maa- tai metsätaloutta tai muuta yritystoimintaa. Kassa tarkastaa päätöksestä, sisältääkö se sellaista tuloa, joka voisi vaikuttaa ansiopäivärahan maksamiseen.  
  • Päätös sosiaalietuuksista (ks. hakemuslomakkeesta, mistä sosiaalietuuksista päätös tarvitaan)
  • Päätös eläkkeistä (esim. osatyökyvyttömyyseläke, lisäeläke tai työnantajan kokonaan tai osittain maksama vapaaehtoinen eläke). 
  • Muutosverokortti

Työttömyyskassa saa verotiedot suoraan verottajalta. Palkkaa varten myönnettyjen verokorttien ennakonpidätys on verohallinnon päätöksen mukaan vähintään 25 prosenttia, vaikka pidätysprosentti olisi verokortissa pienempi.  Muutosverokortin etuutta varten saat tilattua suoraan verottajan asiointipalvelusta, jos palvelussa valitaan Työttömyyskassa Pro verotietojen saajaksi. Etuutta varten myönnetyn muutosverokortin ennakonpidätys pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.

Tarkista, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet, ennen kuin ne lähetetään työttömyyskassaan. Puutteelliset liitteet viivästyttävät aina ansiopäivärahan käsittelyä.

Näin lähetät ensimmäisen hakemuksen. 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä

Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Oman hakemuksen käsittelytilannetta voit seurata sähköisen asioinnin kautta. Kassan yleistä käsittelytilannetta voi seurata täältä.

Jos hakemuksessa ei ole päätöksen antamista varten tarvittavia tietoja, kassa pyytää puuttuvan selvityksen sinulta itseltäsi, palkanlaskijalta tai toiselta viranomaiselta. Jos hakemus ei ole riittävän pitkältä ajalta päätöksen antamista varten, sinulta pyydetään jatkohakemusta.

Päätös lähetetään kirjallisena

Kun hakemus on käsitelty, työttömyyskassa antaa kirjallisen päätöksen. Päätös on nähtävissä sähköisessä asioinnissa tai se lähetetään postitse kotiisi (tai Netpostiin mikäli olet valinnut tämän lähetystavan). Jos olet tyytymätön päätökseen, voit hakea siihen muutosta. Päätöksen mukana lähetetään ohje muutoksenhakua varten.

Saat päätöksen lisäksi valintasi mukaan maksuilmoituksen joko tekstiviestinä, postitse tai sähköisen asioinnin kautta. Huolehdithan siitä, että yhteystietosi ovat työttömyyskassassa ajan tasalla. Huomaa myös, että työttömyyskassan maksamat etuudet (ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus) eivät aina ole nostettavissa maksupäivänä heti aamusta. Tämä johtuu yhteisestä euromaksualueesta (SEPA). Etuudet ovat kuitenkin tilillä maksupäivänä.

Lähetä jatkohakemus

Jos olet kokonaan työtön, lähetä seuraava hakemus eli jatkohakemus neljältä kalenteriviikolta (maanantaista sunnuntaihin) tai täyden kalenterikuukauden jaksolta heti jakson täytyttyä. Toimi näin, vaikka kassa ei olisi vielä antanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksesta, jotta hakemus ei vanhene. Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen, mutta sitä ei makseta 3 kuukautta vanhemmalta ajalta. Hakemusten täytyy olla kassassa 3 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta haet ansiopäivärahaa.  Helpoimmin lähetät jatkohakemukset Pro-kassan sähköisen asioinnin kautta.

Sähköisesti lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa nopeammin kuin postitse lähetetty hakemus. Jos neljän kalenteriviikon jatkohakemus lähetetään sähköisesti sunnuntaina viimeistään klo 19 mennessä, hakemus on maksussa tiistaina, jos hakemuksen maksamiselle ei ole mitään estettä. Postitse lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa aikaisintaan perjantaina.

Olen lomautettu ja haluan lähettää jatkohakemuksen 

Minulla on hakujaksolla työpäiviä ja haluan lähettää jatkohakemuksen

Kun työttömyys päättyy

Työttömyyden päättyessä voit lähettää hakemuksen myös lyhyemmältä ajalta kuin 4 viikkoa.