Tulojen vaikutus ansiopäivärahaan

Ansiopäivärahassa huomioidaan ennakonpidätyksen alaiset tulot, esimerkiksi palkat, palkkiot, lomarahat ja lomakorvaus. Jos käytämme verotuspäätöstä yritystoiminnan tulojen sovitteluun, huomioimme yritystoiminnasta saadut ansiotulot. Pääomatuloja (esim. vuokratulot) ei vähennetä ansiopäivärahasta. 

Tuloissa on ns. suojaosa, joka on 300 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että maksamme täyttä ansiopäivärahaa, jos tulosi ovat enintään 300 euroa kuukaudessa. Jos tulot ylittävät 300 euroa, otamme huomioon 300 euron ylimenevästä osuudesta puolet. Jos haet päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa, suojaosa on 279 euroa. Suojaosa on aina kunkin hakujakson ajalle. 

Tulot huomioidaan sille sovittelujaksolle, jonka aikana ne maksetaan. Hakujakso täytyy rytmittää yhdenmukaiseksi palkkajakson kanssa. Jos palkkajakso on kalenterikuukausi, ansiopäivärahaa haetaan kalenterikuukausittain, jolloin suojaosa on 300 € kuukauden ajalle. Työttömyyskassa saa tulotiedot tulorekisteristä, mutta kannattaa varautua siihen, että niihin joudutaan pyytämään täydennystä. 

Työtunnit täytyy ilmoittaa hakemuksessa, ja ne täytyy ilmoittaa siinäkin tapauksessa, vaikka palkanmaksu olisi vasta seuraavan kuukauden aikana. Jos aloitat osa-aikatyön esimerkiksi tammikuussa ja saat ensimmäisen palkan helmikuussa, ilmoita tammikuun hakemukseen tammikuun aikana tekemäsi työtunnit.   

Jos ennakonpidätyksen alainen tulo on esimerkiksi 800 euroa kuukaudessa, tulo pienentää ansiopäivärahaa kuukaudessa seuraavasti:

800 € (palkka) - 300 € = 500 €
500 € x 50 % = 250 €
250 € / 21,5 = 11,63 €

800 euron palkka vähentää ansiopäivärahan tasoa 11,63 eurolla per päivä ja noin 250 eurolla kuukaudessa. Vähennys on laskettu 300 euron suojaosalla.

Suojaosa poistuu kokonaan 1.4.2024 alkaen

Sovitellun päivärahan 300 euron suojaosa poistuu 1.4.2024 alkaen. Suojaosan poistuminen leikkaa soviteltua päivärahaa 150 eurolla kuukaudessa. Lakimuutos tulee voimaan siten, että suojaosaa ei ole enää 1.4.2024 tai sen jälkeen alkavissa hakujaksoissa. Suojaosaa ei siis ole enää, jos hakujakso on 1.4.-30.4.2024. Mutta suojaosa huomioidaan edelleen sovitellun päivärahan laskennassa, jos hakujakso alkaa maaliskuun puolella, se on esimerkiksi 16.3.-15.4.2024.

Sovitellussa päivärahassa on "katto"

Sovitellun päivärahan suuruudessa on "katto". Työnantajalta saatu palkka ja työttömyyskassan maksama soviteltu päiväraha, voivat yhteensä olla maksimissaan 100 prosenttia ansiopäivärahan perusteena olevasta palkasta. Jos ansiopäivärahan perusteena oleva palkka on esimerkiksi 2 500 euroa ja osa-aikatyön palkka on 1 500 euroa kuukaudessa, soviteltua päivärahaa maksetaan keskimäärin noin 1 000 euroa kuukaudessa. Jos sovitellun päivärahan maksamisessa ei olisi "kattoa", maksaisimme keskimäärin noin 1 090 euroa kuukaudessa. Päiväraha leikkautuu noin 90 eurolla kuukaudessa kattorajan vuoksi.   

Sovitellun päivärahan arviomäärän voi laskea sähköisessä asiointijärjestelmässä.   

Soviteltua päivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä. TE-toimistossa täytyy olla kokoaikatyönhakijana.

Enimmäisaika kuluu hitaammin sovitellun päivärahan aikana

Enimmäisaika kuluu sovitellun päivärahan aikana siten, että soviteltu päiväraha (brutto), joka maksetaan kuukauden tai neljän viikon ajalta, jaetaan täysimääräisellä ansiopäivärahalla. Näin saadaan päivärahapäivien enimmäisaikaa kuluttavien päivien lukumäärä per maksujakso. Esimerkiksi jos soviteltua päivärahaa maksetaan kuukauden ajalta yhteensä 1 000 euroa brutto, ja sinun täysimääräinen ansiopäivärahasi on 70 euroa päivässä, enimmäisaikalaskuri kuluu 14 päivällä kyseiseltä kuukaudelta.