Yrittäjyys

Kuka on yrittäjä?

Yritystoiminnaksi katsotaan työttömyysturvan näkökulmasta työ, jota ei tehdä työ- tai virkasuhteessa. Joten sinut katsotaan yrittäjäksi, jos teet ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa tai sinulla on YEL- tai MYEL-vakuutus. Yritystoimintaa on myös esimerkiksi laskutusosuuskunnan kautta tehtävä työ tai olet esimerkiksi ammatin tai elinkeinon harjoittaja, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, avoimen yhtiön yhtiömies tai maatalousyrittäjä.

Saatat myös olla osaomistajana yrittäjä, jos työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä ja sinulla on vähintään 15 %:n tai yhdessä perheesi kanssa vähintään 30 %:n omistus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai vastaava määräämisvalta. Mikäli et ole johtavassa asemassa osakeyhtiössä, olet kuitenkin yrittäjä, jos työskentelet osakeyhtiössä, josta omistat itse tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 50 % osakepääomasta tai äänivallasta.

Perheenjäseneksi katsotaan puolison (myös avopuoliso) lisäksi samassa taloudessa asuvat lapset, lastenlapset, vanhemmat ja isovanhemmat. Johtavaksi asemaksi katsotaan hallituksen tai johtokunnan jäsenyys ja toimitusjohtajuus tai näitä nimikkeitä vastaava asema.

Omistuksessa otetaan huomioon myös välillinen omistaminen, eli toisten yritysten, kuolinpesien, tms. kautta tapahtuva omistaminen.

Yrityksen omistaminen ei vielä tee sinusta yrittäjää, vaan yritystoiminnassa on myös työllistyttävä. Jos olet päätoimisessa palkkatyösuhteessa muualla kuin omassa tai perheesi yrityksessä, olet palkkatyöntekijä ja voit kuulua Pro-kassaan. Voit myös kuulua Pro-kassaan, jos työskentelet perheyrityksessä, josta sinulla itselläsi ei ole lainkaan omistusosuutta (osakeyhtiö) tai määräysvaltaa (muu yritys tai yhteisö). Työssäoloehdon pituus on tässä tapauksessa 52 viikkoa ja se täytyy kartuttaa 28 kuukauden aikana. 

Jos omistat perheyrityksestä pienenkin siivun, jolloin omistusosuus on yli 0 % tai työllistyt perheesi omistamassa toiminimessä, olet edelleen yrittäjäasemassa, etkä voi kartuttaa työssäoloehtoa Pro-kassassa.

TE-toimisto tutkii yritystoiminnan

Vaikka täyttäisit yrittäjämääritelmän, yritystoiminta voi olla sinulle sivutoimista, jos olet ollut samanaikaisesti palkkatyössä ja sinut lomautetaan palkkatyöstä tai jäät palkkatyöstä kokonaan työttömäksi. Arvion yritystoiminnan mahdollisesta sivutoimisuudesta tekee TE-toimisto. Jos yritystoiminta on TE-toimiston antaman lausunnon mukaan sivutoimista, työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa ja yritystoiminnasta saatu tulo vähennetään ansiopäivärahasta (ns. soviteltu päiväraha). Edellytyksenä on myös, että olet kartuttanut Pro-kassan jäsenyysaikana palkansaajan työssäoloehdon. Yritystulot huomioidaan pääasiassa viimeiseksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen perusteella. Jos TE-toimisto arvioi yritystoiminnan päätoimiseksi, ansiopäivärahaa ei voida maksaa. Poikkeuksena on työttömänä aloitettu yritystoiminta.   

Työttömänä aloitettu yritystoiminta

TE-toimisto ei arvioi työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ensimmäisen neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta, joten ansiopäivärahaa voidaan maksaa ainakin neljän kuukauden ajan. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää, joten työttömyyskassa maksaa soviteltua päivärahaa. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle lausunnon yritystoiminnan alkamisesta, joten sinun täytyy ilmoittaa yritystoiminnasta TE-toimistoon.

TE-toimisto tutkii yritystoiminnan laajuuden neljän kuukauden jälkeen. Jos TE-toimisto arvioi yritystoiminnan sivutoimiseksi, ansiopäivärahan maksamista voidaan jatkaa. Jos yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi, ansiopäivärahaa ei voida enää maksaa. Voit kuitenkin säilyttää jäsenyyden Pro-kassassa 18 kuukauden ajan yritystoiminnan alkamisesta. Suosittelemme kuitenkin siirtymään yrittäjäkassaan yritystoiminnan alkaessa, sillä yrittäjänä toimiminen ei kartuta työssäoloehtoa Pro-kassassa. Menetät myös oikeuden ansiopäivärahaan, jos yritystoiminta kestää yli 18 kuukautta ja olet jäänyt täksi ajaksi Pro-kassan jäseneksi.       

Lyhytkestoinen yritystoiminta esimerkiksi laskutusosuukunnan kautta

Jos olet ansiopäivärahan saajana ja teet enintään kahden viikon pituisia toimeksiantoja esimerkiksi laskutusosuuskunnan kautta, voit hakea soviteltua päivärahaa työttömyyskassasta. Yritystoiminnan tulot vaikuttavat ansiopäivärahan määrään vähentävästi samalla laskentatavalla kuin esimerkiksi osa-aikatyön tulot. Sinun täytyy lähettää työttömyyskassalle selvitys yritystoiminnan kestosta, kun haet soviteltua ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa saa tulotietoja tulorekisterin kautta, mutta niihin saatetaan joutua pyytämään täydennystä. 

Mitä tarkoittaa jälkisuoja?

Jälkisuoja tarkoittaa sitä, että sinulla säilyy palkansaajana kartutettu työssäoloehto, jos liityt yrittäjäkassaan kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta ja jäisit työttömäksi ennen kuin yrittäjän työssäoloehto on täyttynyt. Jos taas olet saanut ansiopäivärahaa enimmäisajan ja aloitat yritystoiminnan tämän jälkeen, sinulla ei ole jälkisuojaa. Sinun kannattaa siirtyä yritystoiminnan alkaessa yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan (Suomen Yrittäjäin tk) heti yritystoiminnan alkamisesta, jotta sinulla olisi turva työttömyyden varalta myös mahdollisen jälkisuojan jälkeen. Työssäoloehtoa voi kartuttaa yrittäjäkassassa, jos sinulla on vähintään 14 803 euron (vuonna 2024) vuosituloon perustuva eläkevakuutus (YEL, MYEL, TyEL) ja olet alle 68-vuotias. Asiasta saa tarkempia tietoja yrittäjäkassasta. Yrittäjien työssäoloehto on 15 kuukautta.

Liity palkansaajakassaan heti palkkatyön alkaessa, jos olet toiminut tätä ennen yrittäjänä ja olet yrittäjäkassan jäsen. Palkansaajakassa voi maksaa sinulle yrittäjäpäivärahaa, jos jäisit työttömäksi ennen kuin palkansaajan työssäoloehto on täyttynyt. Yrittäjäpäivärahaa voidaan maksaa, kunnes täytät palkansaajan työssäoloehdon tai päivärahakauden enimmäisaika täyttyy. Yrittäjäpäiväraha määritellään siitä työtulotasosta, jonka perusteella olet vakuuttanut itsesi yrittäjien työttömyyskassassa.